B1- (del 2) MELLOMNIVÅ Fra kapittel 8 i "Stein på stein"

B1 (del 2) 

19.08 – 23.09 2020

onsdag kl. 13:00-15:00

6 uker / 12 timer       

Pris: kr 960

Vi vil jobbe med et utvalg tekster fra kapittel 8 og 9 i Stein på stein (2014-utgaven) og også repetere noe grammatikk fra foregående kapitler. Et hefte med oppgaver fra arbeidsboka er inkludert i prisen. Tekstboka kan lånes i timene.


B1 (part 2) 

19.08 – 23.09 2020

Wednesdays from 13:00 to 15:00

6 weeks / 12 hours

Price: 960 NOK

We will work with a selection of texts from chapter 8 and 9 in Stein på stein (2014 edition) and also repeat some grammar from former chapters. A booklet with exercises from the workbook is included in the price. The textbook may be borrowed during class.


Notice
-We reserve the right to cancel a class if minimum enrolment is  not met.  In that case, all course fees will be fully refunded.
-No refund can be given after the course starts.

 

Registreringsskjema

Fornavn/ First name
 *
Etternavn/Last name
 *
E-post /E-mail
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil/Phone number
 *
Kjønn/Gender
 *
 *