NLA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2020

Påmelding til NLAs ekstraordinære årsmøte 2020 via Zoom. 

DATO: Torsdag 26.11.2020 kl 16:00 - 18:00

Lenke til Zoom-møtet sendes påmeldte. Alle NLAs medlemmer kan delta i møtet og har stemmerett. (Gjelder ikke studentmedlemmer.) Deltakelse på årsmøtet er gratis.

INNKALLING: 

Møtet innkalles med 14 dagers varsel. Saklisten følger innkallingen. Referat fra årsmøtet 31.10.2020 ettersendes innen 20.11.2020. Sakspapirer legges ikke ut på NLAs hjemmeside.

PÅMELDING INNEN 24.11. REPRESENTASJON:

Møtet holdes på Zoom. For å ha oversikt over antall deltakere, antall fullmakter etc., oppfordrer vi til påmelding  i skjema nedenfor, innen 24.11.

Lokalavdelingene skal være representert med én representant på årsmøtet, helst ved leder. Årsmøtesakene er behandlet i NLAs lokalavdelinger. Det er kun saker som var til behandling på møtet 31.10.2020 som er på dagsorden 26.11.

ÅPNING AV MØTET, OPPROP OG REGISTRERING:

Møtet åpnes for innlogging fra kl 15.45, innlogging stenges kl 16.05. Vi oppfordrer deltakerne til å logge på møtet med eget navn.
Det vil bli opprop innledningsvis i møtet, på grunnlag av påmeldte deltakere og opplyst antall fullmakter.

STEMMEGIVNING VED FULLMAKT:  

Medlemmer kan avgi stemme i møtet enten via Zoom, eller ved fullmakt gitt til lokalavdelingens representant (delegaten) innen 24.11. Delegatene kan bære ubegrenset antall fullmakter. Medlemmer kan bære inntil to fullmakter.
Fullmakt gitt delegatene til årsmøtet 31.10.2020 gjelder, dersom du ikke ønsker å stemme selv i møtet. Denne kontrollen må utføres innen 24.11, av delegatene.

Fullmaktstemmer telles via kommentarfeltet (chatten) i Zoom, ved at delegatene skriver hvilket lokallag og antall fullmakter, inkludert egen stemme. Tellekorpset tar skjermdump i møtet og skal telle ut fra de oppgitte antall fra delegatene. Enkeltmedlemmer skriver eget navn og FOR, MOT eller BLANK ved avstemming.
Det benyttes ikke stemmegivning i poll, da dette ikke vil kunne fange opp fullmaktstemmene.

Styret forbereder møtet med de utfordringene det vil kunne medføre, og ber om forståelse for situasjonen. 


Fullmaktsskjema: se vedlegg til eposten eller pdf på denne nettsida

LOKALAVDELINGSREPRESENTANTENE DU KAN SENDE DIN FULLMAKT TIL, INNEN 24.11:

Oslo/Akershus: Andrea Haave Jenssen - andrea@barbakke.no 

Hedmark/Oppland: Kari Klynderud Sundfør - kari.hanne.klynderud.sundfor@innlandetfylke.no 

Østfold: Karsten Jørgensen - karsten.jorgensen@nmbu.no 

Buskerud: Marianne Laa* - Marianne.Laa@asplanviak.no    *NB: Oppnevnt for dette møtet.

Vestfold: Lene Stenersen - lene.stenersen@vtfk.no 

Telemark: Birgitte Hellstrøm - birgitte.hellstrom@vtfk.no 

Agder: Mari-Ann Thorsen Ekern - mariannt.ekern@asplanviak.no    

Rogaland: Marianne Berge  - mibg@cowi.no 

Hordaland: Johan A. Abrahamsson - johan.alexander.abrahamsson@norconsult.com 

Sogn og Fjordane: Åse-Birgitte Berstad - abbe@hvl.no 

Møre og Romsdal: Siri Anette Myklebust -  Siri.Anette.Myklebust@norconsult.com 

Trøndelag: Magnhild Lunde - magnhild.lunde@trondheim.kommune.no 

Nordland: Åsfrid Fagervik - fagervik@landark.no

Troms: Ronald Van Schaik* - RVSC@cowi.com    *NB: Oppnevnt for dette møtet.

Finnmark: Anita Veiseth - anita@verte.no 


ANSVARLIG ARRANGØR: 

Norske landskapsarkitekters forening NLA

Styret v/ daglig leder Marit Hovi: marit.hovi@landskapsarkitektur.no - T 918 53 106

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-post
 *
Mobil
 *
Lokalavdeling
 *
Antall fullmakter
 *
 *