NLA ÅRSMØTE 2020

Påmelding til NLAs årsmøte 2020 via Zoom. 

DATO: Lørdag 31.10.2020 kl 10:00 - 13:00

Lenke til Zoom-møtet sendes påmeldte.

Alle NLAs medlemmer kan delta i møtet og har stemmerett. (Gjelder ikke studentmedlemmer.)

Deltakelse på årsmøtet er gratis.


STEMMEGIVING I MØTELOKALET OG PÅ ZOOM:

Zoom har funksjon for stemmegiving online. Avstemming via denne sikrer hemmelig avstemming, som er aktuelt for sak 14 Valg.

Avstemming vil skje etter behandling av hver enkelt sak, dvs. samtidig i det fysiske årsmøtelokalet og på Zoom.

Styret vil forsøke å forberede seg på de utfordringene dette vil kunne medføre, og ber om forståelse for situasjonen. 


STEMMEGIVNING VED FULLMAKT:  

Dersom du ikke kan delta verken i Bergen eller online, kan du sende fullmakt til lokalavdelingens representant, som vil avgi stemme på dine vegne.

Fullmaktsskjema: se vedlegg til eposten eller pdf på denne nettsida

LOKALAVDELINGSREPRESENTANTENE DU KAN SENDE DIN FULLMAKT TIL:

Oslo/Akershus: Andrea Haave Jenssen - andrea@barbakke.no 

Hedmark/Oppland: Kari Klynderud Sundfør (online) - kari.hanne.klynderud.sundfor@innlandetfylke.no 

Østfold: Karsten Jørgensen (online) - karsten.jorgensen@nmbu.no 

Vestfold: Lene Stenersen - lene.stenersen@vtfk.no 

Telemark: Birgitte Hellstrøm (online) - birgitte.hellstrom@vtfk.no 

Agder: Mari-Ann Thorsen Ekern (online) - mariannt.ekern@asplanviak.no    

Rogaland: Marianne Berge (online) - mibg@cowi.no 

Hordaland: Johan A. Abrahamsson - johan.alexander.abrahamsson@norconsult.com 

Sogn og Fjordane: Åse-Birgitte Berstad (online)  - abbe@hvl.no 

Møre og Romsdal: Siri Anette Myklebust (online) -  Siri.Anette.Myklebust@norconsult.com 

Trøndelag: Magnhild Lunde - magnhild.lunde@trondheim.kommune.no 

Nordland: Åsfrid Fagervik (online) - fagervik@landark.no

Troms: Ann-Kjersti Johnsen (online) - Ann-Kjersti.Johnsen@Asplanviak.no 

Finnmark: Anita Veiseth (online) - anita@verte.no 


Lokalavdeling uten oppnevnt representant pr 28.10.2020: Buskerud


ANSVARLIG ARRANGØR: 

Norske landskapsarkitekters forening NLA

Styret v/ daglig leder Marit Hovi: marit.hovi@landskapsarkitektur.no - T 918 53 106

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon