NHH Shippingkonferansen - Leadership 2020

NHH Shipping konferansen har lang tradisjon som en viktig møteplass for shipping relatert virksomhet, akademia og næringsliv. I fornyet drakt og i samarbeid med Bergens Rederiforening og Maritime Bergen har man skapt «NHH Shippingkonferansen – LeaderShip», en konferanse hvor beslutningstagere i den blå næringen møtes for faglig påfyll i møte med et hav av muligheter.

Norsk maritim næring er en ledende global aktør som av mange blir sett på som et forbilde og spydspiss i møte med vår tids største utfordring: klimakrisen. Med forventninger til nullutslipp og et regelverk i endring spør vi hvordan Vestlandet og havbyen Bergen kan være fyrtårnet som sikrer skipene trygt til havn i møte med den perfekte storm?  

For fullstendig program og mer informasjon se: Leadershipbergen.no

 

Registreringsskjema