Nevroutviklingsforstyrrelser - ESSENCE, Volda

Volda 2. oktober 2019

Forståelse og tilrettelegging
- for barn med adferds-/kognitive utfordringer

sett ut fra begrepet ESSENCE 

Foreleser er professor/overlege Maj Britt Posserud

 

Registreringsskjema