Nestlé-lekene 2020Suksessen med Idrettsleker fortsetter!

Nestlé og Norges Friidrettsforbund har inngått et treårig samarbeid for å stimulere til aktivitet og sunne vaner blant barn og unge i Norge.

Konseptet Nestlé-leker er en del av det globale programmet Nestlé for Sunnere Barn, med mål om å etablere sunnere vaner gjennom å øke kunnskap, påvirke holdninger og tilby verktøy og løsninger som fremmer adferdsendringer.


Nestlè-lekene er Norges Friidrettsforbunds friidrettsskole-konsept som tilbys gratis til lokale arrangører over hele landet. Konseptet er laget for barn i alderen 6-12 år, og inneholder ferdig gjennomføringsguide, deltagertrøyer til alle, påmeldingsløsning, samt flyers og diplomer. Alt helt gratis! Les mer på våre hjemmesider. Det eneste kravet for å bli med, er at man bruker påmeldingsløsning fra deltager.no.


Gjennom deltager.no, får ditt arrangement en egen påmeldingsside, hvor du som administrator enkelt kan hente ut fullstendige deltagerlister med all nødvendig informasjon.


NB:  Bestilling av t-skjorter bestilles gjennom vår nettbutikk https://shop.neh.com/nfif/ (kode: N2020). 


Velkommen til Nestlé-lekene 2020!


 

Registreringsskjema

Klubbnavn:
 *
Hvilken måned er arrangementet?
Har klubben arrangert Idrettsleker tidligere?
 *
Krets/Fylke:
 *
Klubbens kontonummer (til deltakeravgift): (Eksempel: 000000000):
 *
Klasse/kategori:
 *
Sted for arrangement: (Eksempel: Gressbanen oppi Heia)
KONTAKTPERSON:
Navn: (fornavn og etternavn)
 *
Telefon: (Eks. 91711069 IKKE mellomrom)
 *
Hvem skal ha tilgang til arrangørsiden? (e-post)
 *
Gjenta e-post
 *
___________________________________________________________________________ SELVE ARRANGEMENTET:
Målsetning antall deltagere:
Start arrangement (dd.mm.yyyy tt:mm): Eksempel: 24.06.2019 08:30
 *
Slutt arrangement (dd.mm.yyyy tt:mm): Eksempel: 27.06.2019 15:30
 *
Når det gjelder påmeldingsfrist skal alle sette fristen senest 14 dager før arrangementets startdato, grunnet levering av deltagermateriell.
Påmeldingsfrist (dd.mm.yyyy tt:mm): Eksempel: 10.06.2019 23:59
Pris for arrangementet:
 *
HUSK:Skal du ha gratis arrangement må du informere om dette på idrettsleker@friidrett.no for at din påmeldingsside skal fungere. ___________________________________________________________________________
Klubbens hjemmeside: Eksempel: www.friidrett.no
 *
___________________________________________________________________________
Innhold:
Det du skriver under "innhold" vil være synlig over ditt påmeldingsskjema. Informer om; matpakke eller blir det servert? Oppmøte der og der, generelt om arrangementet. Eller annen informasjon alle som melder på bør se. NB: innholdet kan enkelt endres senere.
___________________________________________________________________________
Merknad:
 *