Prisliste for arrangører på deltager.no

Påmeldingsavgift per deltager Kr. 8,- (ekskl. mva.)
Korttransaksjonsavgift 2,5 % (fritatt for mva.)


Priser ved bestilling av tilleggsmoduler:

Utsendelse av faktura til dine deltakere Kr. 16,- (ekskl. mva.) per faktura
Utsendelse av SMS til dine deltakere Kr. 1,60,- (ekskl. mva.) per SMS

Prisene over belastes arrangøren. For arrangører som ønsker å bruke Deltager.no til gratisarrangement bes om å kontakte kundeservice for mer informasjon.