Registrering som bruker av tjenesten

Før du kan melde deg/dine på et arrangement må du registrere deg som bruker av tjenesten dersom du ikke tidligere har registrert deg. Følgende data skal registreres:

  • En gyldig e-post adresse
  • Et passord til bruk for senere innlogging på "Dine Sider"
  • Ditt navn
  • Telefonnummer fasttelefon
  • Mobiltelefonnummer
  • Adresse
  • Postnr.-/Poststed

Den informasjonen som du registrerer blir lagret slik at neste gang du benytter tjenesten slipper du å registrere deg på nytt.Det er ikke nødvendig å registrere selve deltakerne på arrangementet som bruker av tjenesten for å kunne melde de på.

Det er vedkommende som skal gjøre påmeldingen som må registrere seg som bruker.

Søking etter og valg av arrangement

Etterat du har registrert deg som bruker av tjenesten er du klar til å gjennomføre påmeldinger. Deltager.no gjør sitt ytterste for at din påmelding skal være sikker, enkel og oversiktlig. Øverst til høyre i skjermbildet finner du et søkefelt. Her kan du søke på arrangør. Dersom du ikke husker nøyaktig arrangørens navn så kan du taste inn de førstebokstavene og deretter trykke "Søk". Du kan også benytte åpen søking hvor du ikke trenger å legge inn en søkestreng men kun trykker "Søk"knappen. Du vil da få opp en liste over alle arrangement som er publisert. Du kan deretter sortere listen i henhold til de enkelte kolonneoverskriftene ved å klikke på disse.

Når du ser et arrangement som interesserer deg så kan du klikke på lenken og få opp mer utfyllende informasjon om dette arrangementet.

Påmelding

Du kan melde på så mange deltagere du ønsker på hvert arrangement. Det er ikke påkrevd at du som foretar påmeldingen selv må delta på arrangementet. Det er derfor mulig for foresatte å melde på sine barn til ulike arrangementer.

Kontroll av påmeldingen

Etterat du har meldt på deltagerne bør du kontrollere at den påmeldingsinformasjonen du har i skjermbildet er riktig før du velgerbetaling.

Valg av betalingsmåte

Etter at du har registrert deltagere på det valgte arrangement så velger du betalingsmåte. Når du har lagt inn påkrevd informasjon knyttet tilkredittkortet, slik som kortnummer, utløpsdato og CVC2 kode, sjekkes oppgitt informasjon mot kortutsteder. Ved godkjennelse av kredittkortet vil betaling finne sted og påmeldingen være registrert.

Mottak av kvittering for påmelding

Ved betaling vil du få tilsendt en e-post kvittering ordrebekreftelse til den e-post adressen du oppga ved registrering som bruker av tjenesten.Her vil det fremgå hvilket arrangement du har meldt på deltagere, samt antall personer som er påmeldt til arrangementet. Det vil også ligge ved et ordrenummer i e-posten kvitteringen som viser til din påmelding.

Du må snarest mulig kontrollere at den registrerte påmeldingen er korrekt. Dersom det viser seg at det ikke er korrekt påmelding, må du snarest mulig kontakte oss på e-post adressen support@deltager.no eller på vår kundeservice telefon 815 00 545 slik at vi kan få sjekket din påmelding.