Nasjonalt nytteveksttreff 2020

Elverum sopp-og nyttevekstforening inviterer forbundets medlemmer til nasjonalt nytteveksttreff på Elverum folkehøgskole 29. – 31. mai, 2020. Påmelding innen 15. april, 2020. Husk at vi har kun mulighet til å ta mot 40 deltakere, så her gjelder det å være ute i god tid! Pris per deltaker: Dobbeltrom (inkl. kost og treff) kr. 2950;- / Enkeltrom (inkl. kost og treff) kr. 3250;-. Angi ved påmelding hvem du skal dele rom med og evt. allergier og lignende.

Elverum ligger plassert i Østerdalens dype skoger, langs vakre Glomma. I Østerdalen har skogen alltid stått sentralt i menneskenes liv, både for overlevelse og beundring. Skogen har vært en ressurs både for arbeid, mat, husly og rekreasjon. Vi ønsker derfor å invitere dere inn i skogens mystiske verden, der vi har fokus på særlig treet som nyttevekst. Her vil det være mulighet til å bli kjent med treet både fra et matperspektiv gjennom baking av barkeflatbrødbrød og matlaging i kokegrop, og fra et håndtverksperspektiv med blant annet neverfletting og spikking.

Lav har også vært viktig for mennesker som har levd sine liv i Østerdalen. Vi vil tilby et kurs med Kari Rudi fra Atelier Kari i å lage vakre dekorasjoner med naturens materialer. Dette vil koste 450;-/deltaker (materialer inngår) og deltakelse må meldes ved påmelding.

Vi gleder oss stort til å møte dere i mai!

Med vennlig hilsen,

Elverum sopp- og nyttevekstforening

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Allergier/ andre kosttilpassninger (vegetar ol.)
 *
Ønsker å dele rom med
 *