NaKuHel Sommerleir 2021

Sommerleiren er for barn fra 1. - 4. trinn Skoleåret 2020/2021. Opplysningene som fylles ut i dette skjemaet brukes for å kunne tilrettelegge for deltakeren på best mulig måte og for å kunne ha en god kommunikasjon med foresatte i forkant og underveis i sommerleirukene.


Om den uken du ønsker deg er full kan du sende en hendvendelse til sommerleir@nakuhel.no for å settes på ventelisten.   


Vilkår:
Leiruker er uke 25, 31 og 32 (mandag-fredag, kl 0830-1600).
Pris kr. 3450,- pr.uke /pr.barn.
Avbestilling senere enn 7.juni, for alle uker, ingen refusjon.
Avbestilling før 7.juni. ½ refusjon.
Avbestilling før 1.mai. full refusjon.
Avbestillingsgebyr kr.300,-
Alle deltagere må sørge for egen forsikring mot uhell og annet.
Barn som er syke må holde seg hjemme (neg. kovid test må fremlegges for fortsatt deltagelse).

 

Registreringsskjema

Klasse/kategori
 *
Kjønn

 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Adresse m/postnr
 *
Født (dd.mm.åå)
 *
Skole og klasse (våren 2021)
 *
Fullt navn til foresatte #1
 *
Mobil
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Fullt navn til foresatte #2
Mobil nr. #2
E-post #2
Er deltakeren svømmedyktig?
 *
Kan bilder av deltakeren brukes i NaKuHel-sammenheng i forbindelse med promotering av sommerleiren og oppdateringer på vår Facebook-side under leirene?

 *
Kan deltakeren intervjues og tas bilder av i forbindelse med reportasjer om sommerleiren i lokalavisen og lignende (dere vil i så fall bli kontaktet)?

 *
Kan deltakeren fotograferes på gruppebildet som lamineres og deles ut til deltakerne på gruppa som et minne fra leiren?

 *
Særlige opplysninger (allergier, sykdommer, diagnose, skader, matdiett og eventuelle andre opplysninger vi burde ha tilgjengelig).
Ønsker deltakeren å være i samme gruppe med noen, vennligst noter opptil tre navn her. Barna blir delt inn i grupper med jevngamle barn. Hvis det er en stor vennegruppe som melder seg på sammen, deler vi ofte denne gjengen på 2 ulike grupper. Alle gruppene er ofte samlet i løpet av uken slik at alle barna får mulighet til å leke med hverandre.
 *
 *
 *