Webinar: Medialt tibialt stressyndrom (beinhinnebetennelse)

Om webinaret

Velkommen til webinar om tilstanden medialt tibialt stressyndrom (MTSS), en tilstand som vi tidligere kalte for beinhinnebetennelse. Tilstanden kjennetegnes av smerter på innsiden av skinnebeinet, og er svært utbredt blant aktive personer. I dette webinaret presenteres den nyeste forskningen på temaet, og vi går i dybden på hva vi vet om tilstanden, inkludert patofysiologi, diagnostikk og behandling.

Målet med webinaret er å gi deg en god forståelse for tilstanden og aktuelle behandlingsstrategier.


Foredragsholder

Webinaret holdes av Ken Fredin, som til daglig jobber som fysioterapeut ved Klinikk for Alle Røa i Oslo. I tillegg til å være utdannet fysioterapeut har han en bachelorgrad i bevegelsesvitenskap, og har selv publisert forskning internasjonalt.

Ken har brukt store deler av 2020 på å utvikle nettstedet MTSS.no, som er en norsk fagside for skinnebeinsproblematikk. Han har publisert fagartikler om medialt tibialt stressyndrom og tretthetsbrudd i skinnebeinet i fagbladene Fysioterapi i privat praksis og Fysioterapeuten, og holdt foredrag om MTSS for flere tverrfaglige klinikker i Oslo.Gjennomføring av webinaret

Webinaret holdes gjennom Zoom. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret via e-post senest 30 minutter før start. Sett av noe tid i forkant av webinaret for å sørge for at du får tilgang. Manglende tilgang pga. feil fra brukerens side (og dermed utenfor arrangørens kontroll) gir ikke rett til refusjon.


Avmelding og refusjonsbetingelser

Du kan melde deg av webinaret i inntil 24 timer før kurset starter, og få refundert webinaravgiften minus et gebyr på 50,-. Det gis ingen refusjon ved senere avmelding. Det gis ingen refusjon for kurs som ikke blir benyttet. Eventuell refusjon tilbakeføres innen 2-3 virkedager.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon