MTF MANDAGSTREFF Audition og utlysning av arbeid i scenekunsten - ÅPEN MIC

Tema:  Audition og utlysning av arbeid i scenekunsten

Dato: 4. Mai 2020

KL: 18.30 - 22.00 (dørene åpner kl. 18.00)

Lokale: Teaterkjeller´n / Oslo Nye Teater

MTF: kr. 0,-

Andre: Kr: 50,-

Åpen Mic: pianist Bjørge Verbaan

Påmelding Åpen Mic: send mail med noter og mobilnr. til henriette@musikkteaterforum.no innen 22. januar 2020. Noter sende i PDF og merkes med ditt navn.


På årets siste Mandagstreff retter vi søkelyset mot utlysning og rekruttering av arbeid i scenekunsten.

Under Musikalsymposiet i juni 2019 ble temaet behørig debattert. Klare stemmer ga uttrykk for viktigheten av utfyllende stillingsbeskrivelser og godt gjennomførte rekrutteringsprosesser. Allikevel ser vi gjentagende eksempler, gjennom året som er gått, på mangelfulle stillingsbeskrivelser hvor scenekunstnere blir bedt om å søke på en stilling uten å vite hva stillingen krever av kompetanse eller omfang av arbeid. 

Vi spør fagfolket:  Hva sier norsk lov om innhold i stillingsbeskrivelser, og er disse også gjeldende ved utlysning av arbeid i norsk scenekunst? Hva er årsaken til at norske scener lyser ut arbeid uten å oppgi produksjonsnavn, beskrivelse av kompetansekrav eller stillingsinnhold, og hva sier kunstnerforbundene om praksisen? 

Vi spør scenekunstnerne: Hva kjennetegner en god stillingsbeskrivelse, og hvordan ønskes en audition gjennomført?


Panelleder: Henriette Myhre/MTF

For: åpent for alle interessenter


I samarbeid med 

Oslo Nye Teater

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
DELTAGER PÅ ÅPEN MIC - SANG
 *
 *