Menneskehandelkonferansen 2018 - en møteplass for et samlet felt


KONFERANSEN ER FULLTEGNET, SEND E-POST FOR VENTELISTEPLASS

Den 15. november 2018 inviterer ROSA-prosjektet til konferanse om menneskehandel.

Menneskehandelfeltet, med de utfordringer og behov som gjør seg gjeldende, er i stadig endring. Samtidig som nye behov oppstår, ser vi imidlertid at noen utfordringer vedvarer. ROSA ønsker å samle kunnskapen og engasjementet på feltet for å sammen se på utfordringer, mulige løsninger, og å dele erfaringer. Med det ønsker vi alle som er tilknyttet feltet velkommen til en dag for læring, utvikling og samarbeid.

Faglig innhold

Konferansen er todelt med felles samling før lunsj og tre ulikt tematiserte parallellsesjoner etter lunsj. Det er fritt valg av sesjon, men vi anbefaler deltakere å velge en sesjon som knytter seg til eget arbeid eller erfaringer på feltet. Program med informasjon om innledere kommer i løpet av neste uke.

Menneskehandel i arbeidslivet

Hvor forekommer utnyttelse i arbeidslivet i dag, og hvordan kan vi jobbe for å forhindre at det forekommer?

Menneskehandel til tvangsarbeid får stadig mer fokus på feltet. Men kunnskapsmangel og mangelfulle tiltak gjør at vi ikke klarer å bekjempe denne kriminaliteten effektivt. Innsatsen kan ikke bare være reaktiv, vi må rigge arbeidslivet slik at de kriminelle får mindre spillerom. Men hvordan? Hvor går skillet mellom sosial dumping og tvangsarbeid? Hvor finner utnyttelse sted i norsk arbeidsliv? Hvilke mekanismer må på plass for å forhindre?

Dette blir viktige spørsmål i denne sesjonen.

Bistand til ofre for menneskehandel

Bistand av ofre for menneskehandel har ett sentralt mål: å bistå slik at personer ikke lenger blir utnyttet menneskehandel! Dette arbeidet innebærer 1) personen må komme i posisjon til å bryte med bakmannsapparat. 2) personen må bygge de personlige ressurser som kreves for ikke å være sårbar for utnyttelse på sikt.

I denne sesjonen har vi med oss aktører som jobber i flere ledd av denne prosessen og diskuterer hvordan vi som bistandsapparat kan bidra til å skape muligheter for de vi skal bistå. Vi har med oss både norske og internasjonale aktører i det vi drøfter spørsmål som hvordan tilnærmer vi oss personer som er i en utnyttelsessituasjon? Hvordan legger vi til rette for varig brudd med utnyttelsen? Hvordan jobber vi i tiltakskjeder over landegrenser for å sikre god oppfølging?

Politi- og påtalearbeid på menneskehandelfeltet

Menneskehandelfeltet er preget av lave anmeldelsestall og få domfellelser. Statistikk over tid viser også at politiet initierer færre saker enn før. Menneskehandel beskrives av politi og påtalemyndigheter som et særs utfordrende felt å etterforske og bevisføre på, grunnet fenomenets grenseoverskridende egenskaper, sårbare ofre og tilhørende kompleksitet. Når det gjelder menneskehandel til tvangsarbeid, er også fenomenforståelsen med en vanskelig grensegang mellom sosial dumping og tvangsarbeid en utfordring. Hvordan kommer vi videre

Påmelding og deltakeravgift

Det er et begrenset antall plasser på konferansen. Alle er velkommen til å melde seg på konferansen, men personer med faglig tilknytning til feltet prioriteres. For personer med faglig tilknytning på feltet gjelder «førstemann til mølla»-prinsippet.

Vi har søkt og mottatt tilskudd fra flere for å arrangere denne konferansen. Deltakeravgift er likevel avgjørende for å sikre gjennomføringen. Deltakeravgift er satt til kroner 410,- og inkluderer 2-retters lunsj. Alle inntekter går til gjennomføring av konferansen.

Påmelding til konferansen skjer i skjemaet under. Når påmelding er bekreftet vil du motta en epost med link til betaling, dette systemet forutsetter betaling på nett. Dersom du ikke kan betale på nett kan du sende en epost med fakturaadresse til rosa@krisesenter.com i etterkant av påmelding. For spørsmål vedrørende påmelding og betaling ta kontakt på rosa@krisesenter.com.

Overnatting

Konferansedeltakere kan benytte seg av egen avtale med hotellet om overnatting.

Konferansehotellet Radisson Blu Plaza Oslo tilbyr overnatting til følgende priser fra 14.-15. november

Kr. 1745 pr. enkeltværelse pr. natt

Kr. 1945 pr. dobbeltværelse pr. natt.

Bestillinger og evt. spørsmål vedrørende overnatting rettes til julie.lauritzsen@radissonblu.com og merkes «ROSA-konferanse»


Vi har mottatt støtte til konferansen fra:

-Justis- og beredskapsdepartementet          -Fritt ord          -U.S. Embassy Norway          -Fagforbundet

-Norsk arbeidsmandforbund           -Norsk tjenestemannslag

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon