Medlemskontingent 2020

Registrer medlemet i rett kategori. Dersom man er flere enn to barn kan man fra det tredje barnet registrere som gratis familiemedlem

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Født: Årstall.måned.dato
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Mobil
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Navn foresatt
 *
Adresse foresatt
 *
Epost foresatt
 *
Mobil foresatt
 *
Navn foresatt 2
Adersse foresatt 2
Epost foresatt 2
Mobil foresatt 2
Velg gruppetilhørighet under. N.B. Ved valg, styrearbeid,foreldreutvalg,trener, trenerassistent, vil det ikke frita dere for dugnad som funksjonær under Groruddalslekene og KM Oslo på Stovnerbanen i august og september.
Dugnadsgruppe
 *
Dugnadsgruppe 2
 *
Ved å krysse av i avmerkingsboksen godtar dere å holde dere oppdatert på de aktivitetene klubben har gjennom sesongen og gjøre deg kjent med innholdet i terminlista og klubbvedtektene. Videre er dere pliktig å stille som funksjonær/dommer på 2-3 arrangement i året + banedugnader på Stovenrbanen. Dere må godta en dugnadsavgift på 500,- per uteblitt gang. Fravær skal alltid meldes i forkant av våre stevner minimum 2 uker før dato på arrangementet. Datoer for årets arrangement er Groruddalslekene 15.-16.august og KM Oslo 11.-13.september. Her må alle forvente å stille som funksjonær alle dager. vi har også et åpningsstevne tidlig i mai og klubbmesterskap 19.september.
 *
Annen info
 *