Medlemskap på Labben

Velkommen til trening på Labben. Alle over 16 år kan tegne medlemskap. Medlemskapet gjelder for ett år, fra den datoen du melder deg inn. Prisen er kr 650,- for ett år.  Du vil få tilsendt en inngangskode på mail. Labben kan benyttes i hallens åpningstider.  

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-post adresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Fødsles år
 *
 *