Medlemsavgift 2018


Medlemsavgift for Håmmår`n Fjellsportklubb 2018.

Som medlem hos Håmmår'n fjellsportklubb har du en rekker fordeler!
15 % rabatt på årskort i Trønderhallen.
20 % rabatt på Intersport
Gratis Inngang til klubbklatring på søndager 18.00-23.00
Mulighet for å være med på klubbturer rundt omkring i nærområdet.


Oblater for betalt medlemsavgift utleveres i ekspedisjonen på Trønderhallen. Kvittering for betalt medlemsavgift må fremvises. 

 

Registreringsskjema