Kurs i mikrobiell karbonisering (MC-kompostering)

VitalAnalyse inviterer til kurs om mikrobiell karbonisering (MC-kompostering).

Mikrobiell karbonisering er en komposteringsmetode hvor karbon i vedholdig råstoff omdannes i en anaerob prosess til stabile og varige humusforbindelser. Humus er avgjørende for ei fruktbar jord, for humus holder på vann og næringsstoff, bidrar til god jordstruktur og et godt miljø for jordlivet. 

Metoden mikrobiell karbonisering er etter den tyske biologen Walter Witte og skiller seg fra mange vanlige forestillinger om kompostering i jakten på den ettertraktede humusen. De samme prinsippene som gjelder for MC-kompostering kan også brukes ved jordarbeiding. 

På dette kurset gjennomgår vi teorien for MC-kompostering, også kalt reduktivt kompostering i motsetning til oksidativ kompostering, og forklarer hvordan en slik kompost settes opp i praksis. Det blir også forklart hvordan jordarbeiding kan skape tilsvarende reduktive og dermed fruktbarhetsbyggende forhold i jorda.

Målgruppe: bønder, gartnere, landbruksrådgivere, forskere, studenter. 


Levende jord - vitale planter - gode avlinger


PROGRAM

09.30 Registrering / kaffe
10.00 MC-kompostering - teori og praksis
12.30 Lunsj
13.30 Hvordan skape reduktive forhold i jorda gjennom jordarbeiding
16.30 Avslutning 


Kursholder
Martin Beck er agronom og selvstendig landbruksrådgiver  - www.martinbeck.dk 


Kurset om MC-kompostering støttes med midler fra Landbruksdirektoratet

Arrangør
VitalAnalyse i samarbeid med Levende matjord (Økologisk foregangsfylke) og Bygdø Kongsgård. 


 
Registreringsskjema
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Organisasjon
 *