LOUD! 2019 UKE 2

Jeg aksepterer at påmeldingen er bindende. Som deltaker blir du medlem av AKKS (Norges største organisasjon for likestilling i musikklivet) ut kalenderåret (medlemsavgift er inkludert). Da kan du bl.a. gå på kurs og workshops til redusert pris, eller leie øvingslokale til ditt nye musikkprosjekt.

 

Registreringsskjema

Fornavn deltaker/First name participant
 *
Etternavn deltaker/Last name participant
 *
Fødselsdato [DD.MM.ÅÅ]/Date of birth [DD.MM.YY]
 *
Klasse/kategori/Category
 *
Ved leiren er deltakeren/Age at camp
 *
E-post foresatt (bekreftelse sendes hit!)/Email parent (confirmation is sent here!)
 *
Gjenta e-post
 *
E-post deltager/Email participant
Mobil foresatt/Phone parent
 *
Mobil deltaker/Phone participant
 *
Fornavn foresatt/First name parent
 *
Etternavn foresatt/Last name parent
 *
Adresse/Address
 *
Postnummer/Postcode
 *
Sted/Place
 *
Evt. spesielle matbehov eller medisinsk informasjon/Any special needs for food or medical information
Evt. tidligere musikalsk erfaring./Any prior musical experience
Ververabatt/Recruit discount
Hvis du har vervet en eller flere deltakere som melder seg på innen 24 timer får dere begge 500 kroner rabatt. Skriv navn på den/de du har vervet her.
Ververabatt/Recruit discount
Hvis du har blitt vervet av en venn som også melder seg på innen 24 timer får dere begge 500 kroner rabatt! Skriv navn på den som vervet deg her.
Hvordan hørte dere om leiren?/How did you hear about the camp?
 *
 *
Kampanjekode
 
 *