LOUD! 2019 UKE 1

Jeg aksepterer at påmeldingen er bindende. Som deltaker blir du medlem av AKKS (Norges største organisasjon for likestilling i musikklivet) ut kalenderåret (medlemsavgift er inkludert). Da kan du bl.a. gå på kurs og workshops til redusert pris, eller leie øvingslokale til ditt nye musikkprosjekt.

 

Registreringsskjema

Fornavn deltaker/First name participant
 *
Etternavn deltaker/Last name participant
 *
Fødselsdato [DD.MM.ÅÅ]/Date of birth [DD.MM.YY]
 *
Klasse/kategori/Category
 *
Ved leiren er deltakeren/Age at camp
 *
E-post foresatt (bekreftelse sendes hit!)/Email parent (confirmation is sent here!)
 *
Gjenta e-post
 *
E-post deltager/Email participant
Mobil foresatt/Phone parent
 *
Mobil deltaker/Phone participant
 *
Fornavn foresatt/First name parent
 *
Etternavn foresatt/Last name parent
 *
Adresse/Address
 *
Postnummer/Postcode
 *
Sted/Place
 *
Evt. spesielle matbehov eller medisinsk informasjon/Any special needs for food or medical information
Evt. tidligere musikalsk erfaring./Any prior musical experience
Hvordan hørte dere om leiren?/How did you hear about the camp?
 *
 *
Kampanjekode
 
 *