Bygg en stor skulpturHer har du sjansen til å lage en flott  stor skulptur med en super veileder!


Geir Tokle er en av norges mest spennende keramikere og en meget god pedagog! Han startet med leire i ungdomsårene, og er et oppkomme av tekniske løsninger!
”Hovedmålet med kurset er å lære forskjellige teknikker for å bygge volumer i leire som skal brennes. Herigjennom vil deltagerne oppdage nye muligheter for hva som er mulig, og slik kunne utvikle seg og sitt uttykk. På kurset får dere prøvet dere på å bygge/forme et hult objekt under min rettledning. Hilsen Geir Tokle ”


Har du vært på kurs med Geir før? Han vil jobbe med hver enkelt og kan støtte deg, ikke bare i det tekniske med også med formutviklingen!

Litt om hva dere skal gjøre på kurset:
Først er det en innføring i teknikker man kan bruke å bygge med, og tekniske løsninger generelt.

Dere bør jobbe med skisser i på papir eller i leire på forhånd slik at Geir kan forklare hvordan du kan få til ditt prosjekt.  Hvar du forberedt deg på hva du vil lage vil du få mer ut av kurset. 

Geir veileder deg i din form, og utfordrer deg til utvikling.  

Hvis du lager skisser i leire er de fine å ha til å prøve ut glasurer på etterpå, men dette kurset dreier seg ikke om glasering.
Etter forberedelser utfører man en stor skulptur med teknisk hjelp og veiledning. Det kommer til å bli mange aha-opplevelser!
Jo fler deltagere lærer man mer fordi man er fler, i forhold til de tekniske utfordringene alle kommer til å møte. Ta med deg en venn!
Oppskalere i størrelse er ikke alltid lett å få til. Geir vil også utfordre deg til f.eks å lage formen mer spenstig når den blir i et større format.
Det vil alltid være noen ting som ikke lar seg gjøre teknisk men han vil da hjelpe deg til å finne en form som er tro mot din oprinnelige ide og ønskede uttrykk.

Kurset koster kr. 5000.

Kurset er tre dager: Vi møtes fredag kl. 17 og kurset er fra 11-17 lørdag og søndag .
 
Skulpturene behøver lang tørketid. Kanskje måneder, så det blir  tørk og råbrenning etter kurset.  

 

Påmelding

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
Klasse/kategori
 *
Kampanjekode
 
 *
 *
På våre arrangementer er det bindende påmelding.