Dreiekurs litt viderekommen/prøvd før

Få veiledning på din dreiing der du er. Dere jobber sammen i par. To dager med to timer.  Øvelse og demonstrasjon.

Det blir demonstrert grunnteknikker og andre teknikker dere evt spør om og så jobber to og to vekselsvis. Man lærer mer av å se på hverandre vekselsvis også.

Kun fire stk. på kurs samtidig.

OBS!:

Kurset er for de som har prøvd litt før.  Det er en fordel å ha gått grunnteknikkkurset førs.

Kurset er i første omgang rettet mot de som er medlem i verkstedet så det er ikke tilrettelagt med etterarbeid. Dvs oppfølging av tingene etterpå. Så de som ikke er medlem får ikke med seg tingene, kun lærdommen etter kurset.

 

Påmelding

Antall
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
Klasse/kategori
 *
 *
 *
På våre arrangementer er det bindende påmelding.