Dreiekurs litt viderekommen/prøvd før

Få veiledning på din dreiing der du er. Dere jobber sammen i par. To dager med to timer.  Øvelse og demonstrasjon.

Det blir demonstrert grunnteknikker og andre teknikker dere evt spør om og så jobber to og to vekselsvis. Man lærer mer av å se på hverandre vekselsvis også.

Kun fire stk. på kurs samtidig.

OBS!:

Kurset er for de som har prøvd litt før.  Det er en fordel å ha gått grunnteknikkkurset førs.

Kurset er i første omgang rettet mot de som er medlem i verkstedet så det er ikke tilrettelagt med etterarbeid. Dvs oppfølging av tingene etterpå. Så de som ikke er medlem får ikke med seg tingene, kun lærdommen etter kurset.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon