Landslagets Friidrettsskole 2021


Landslagets Friidrettsskole er en videreutvikling av idrettsleker (tidligere Nestlé-lekene og DNB indrettsleker). Med oss på laget har vi Nestlé og Extra. Samarbeid skal stimulere til aktivitet og sunne vaner blant barn og unge i Norge.

Landslagets Friidrettsskole er Norges Friidrettsforbunds friidrettsskole-konsept som tilbys gratis til lokale arrangører over hele landet. Konseptet er laget for barn i alderen 6-12 år, og inneholder ferdig gjennomføringsguide, deltagertrøyer til alle, påmeldingsløsning, samt flyers og diplomer. Alt helt gratis! Les mer på våre hjemmesider. Det eneste kravet for å bli med, er at man bruker påmeldingsløsning fra deltager.no.

Ved å registrere arrangement er dere med i trekningen av utstyrspakker og besøk fra landslagsprofiler!

Gjennom deltager.no, får ditt arrangement en egen påmeldingsside, hvor du som administrator enkelt kan hente ut fullstendige deltagerlister med all nødvendig informasjon.

NB:  Bestilling av t-skjorter bestilles gjennom vår nettbutikk (blir tilgjengelig snart)

Velkommen til Landslagets Friidrettsskole 2021!


 

Registreringsskjema

Klubbnavn:
 *
Hvilken måned er arrangementet?
Har klubben arrangert Idrettsleker tidligere?
 *
Krets/Fylke:
 *
Klubbens kontonummer (til deltakeravgift): (Eksempel: 000000000):
 *
Klasse/kategori:
 *
Sted for arrangement: (Eksempel: Gressbanen oppi Heia)
KONTAKTPERSON:
Navn: (fornavn og etternavn)
 *
Telefon: (Eks. 91711069 IKKE mellomrom)
 *
Hvem skal ha tilgang til arrangørsiden? (e-post)
 *
Gjenta e-post
 *
___________________________________________________________________________ SELVE ARRANGEMENTET:
Målsetning antall deltagere:
Start arrangement (dd.mm.yyyy tt:mm): Eksempel: 24.06.2021 08:30
 *
Slutt arrangement (dd.mm.yyyy tt:mm): Eksempel: 27.06.2021 15:30
 *
Når det gjelder påmeldingsfrist skal alle sette fristen senest 14 dager før arrangementets startdato, grunnet levering av deltagermateriell.
Påmeldingsfrist (dd.mm.yyyy tt:mm): Eksempel: 10.06.2021 23:59
Pris for arrangementet:
 *
HUSK:Skal du ha gratis arrangement må du informere om dette på idrettsleker@friidrett.no for at din påmeldingsside skal fungere. ___________________________________________________________________________
Klubbens hjemmeside: Eksempel: www.friidrett.no
 *
___________________________________________________________________________
Innhold:
Det du skriver under "innhold" vil være synlig over ditt påmeldingsskjema. Informer om; matpakke eller blir det servert? Oppmøte der og der, generelt om arrangementet. Eller annen informasjon alle som melder på bør se. NB: innholdet kan enkelt endres senere.
___________________________________________________________________________
Merknad:
 *