Lærerkveld med Maggie MacDonnell

Velkommen til lærerkveld med Global Teacher Prize Winner Maggie MacDonnell


ICSEI 2019: “Bringing together – creating innovative educational policies and practices for diversity, equity and sustainability.” 

Vi inviterer lærere og skoleledere til en spennende læringsøkt med foredrag fra en av verdens mest inspirerende lærere. Hennes foredrag heter Teachers Matter: Education for Resilience, Perseverance and Reconciliation. Maggie gir oss et innblikk i sin klasseromspraksis i en inuittlandsby i Canada, der hun viser hvordan hun fremmer problemløsning sammen med elevene og lokalsamfunnet.

I tillegg inneholder lærerkvelden to presentasjoner fra norsk skole. Den første er knyttet til et partnerskap for skoleutvikling mellom Norge og Canada, mens den andre viser et konkret undervisningsopplegg for dybdelæring.

Velkommen til en økt der vi diskuterer og lærer hvordan vi kan ta i bruk vår lokale tilknytning og historie for å gjøre undervisningen mer relevant og motiverende for elevene.

 

Registreringsskjema