Kvinnehelseseminar

Vi har den store glede av å invitere dere alle til Holmen Fjordhotell i mars 2017 

Det vil komme masse flotte og spennende foredragsholdere, i tillegg til at dere kan velge mellom to av tre workshops begge dager. 

Foredragene vil dekke viktige kvinnelige aspekter gjennom hele livet, blant annet oxytocinets rolle gjennom kvinnens livssyklus, hormoner gjennom livet, bekkenleddssmerter, angst og depresjoner i forbindelse med fødsel og mye mye mer! 

TImeplan og detaljer rundt foredragene kommer senere. 

Siden faggruppen feirer 50 år vil det i tillegg være festmiddag på kvelden 30 mars.

Overnatting og middag kan bestilles ved henvendelse til Holmen Fjordhotell:  www.holmenfjordhotell.no - Slemmestadvn 64, 1378 Nesbru Tlf 66 77 27 00. Pris for overnatting inkludert frokost er 1250 kroner og 3-rettersmiddag koster 445 kroner.


Torsdag 30. mars 

 
Tidspunkt
Foredrag/foreleser
09.00-09.30
Registrering og servering rundstykker
09.30-09.45
Velkommen ved leder Merete Kolberg Tennfjord
09.45-10.45
Det nye Norge. Amal Aden, forfatter og foredragsholder
10.45-11.00
Pause med frukt og påmelding til workshop
Besøke utstillere
11.00-11.45
Innvandrerkvinner og fødsel - et doktorgradsprosjekt ved Bærum Sykehus. Kjersti Sletten Bakken, jordmor, PhD, føde/barsel avdelingen på Bærum
11.45-12.45
Bekkenleddsmerter - myter og fakta: resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Elisabeth Krefting Bjelland, MT, PhD, postdoktor ved Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus
12.45-13.00
Besøke utstillere
13.00-13.45
Lunsj
13.45-14.45
Oxytocinets rolle under kvinnens livssyklus. Kerstin Uvnäs Moberg, lege, professor
14.45-15.30
Eldrebølgen-effekt og konsekvenser. Odd Magne Lundby, fysioterapeut, master gerontologi
15.30-16.00
Pause med kake og skifte til workshops
Besøke utstillere
16.00-16.45
Workshop 1. Vannjogging for friske eldre. Odd Magne Lundby, fysioterapeut, master gerontologi
Workshop 2. Pilates for mor og barn. Hilde Løset Myrvang, fysioterapeut, SandvikaAktiv
Workshop 3. Kliniske tester ved bekkenleddsmerter. Natalie Michelle Evensen, MT, Centrum Fysioterapi Ski
17.00-17.45
Workshop 1. Vannjogging for friske eldre. Odd Magne Lundby, fysioterapeut, master gerontologi
Workshop 2. Pilates for mor og barn. Hilde Løset Myrvang, fysioterapeut, SandvikaAktiv
Workshop 3. Kliniske tester ved bekkenleddsmerter. Natalie Michelle Evensen, MT, Centrum Fysioterapi Ski
  

Fredag 31. mars

 
Tidspunkt
Foredrag/foreleser
09.00-09.30
Rifter ved fødsel. Forebygging og behandling. Else Ragnhild Bockmann, jordmor, fødeavdelingen Ringerike Sykehus.
09.30-10.30
Angst og depresjon i forbindelse med fødsel. Malin Eberhard-Gran, spesialist i samfunnsmedisin, professor i klinisk epidemiologi og helsetjenesteforskning,  Folkehelseinstituttet og Forskningssenteret ved Akershus universitetssykehus
10.30-11.30
Kvinnens hormonforhold gjennom livet. Mette Haase Moen, spesialist i gynekologi, professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne –og kvinnesykdommer, NTNU
Kvinnens hormoner gjennom livet (30 min)
Prevensjon (30 min)
11.30-11.45
Pause med frukt og kake
Besøke utstillere
11.45-12.15
Kvinnens hormonforhold gjennom livet. Mette Haase Moen, spesialist i gynekologi, professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne –og kvinnesykdommer, NTNU
Behandling av plager i klimakteriet (30 min)
12.15-13.00
Forbedring eller målefeil… Hvor gode er egentlig målemetodene vi bruker i vår daglige praksis? 
Merete Kolberg Tennfjordstipendiat Norges idrettshøgskole, fysioterapeut SandvikaAktiv
13.00-14.00
Lunsj og besøk av utstillere
14.00-14.45
Workshop 1. Anamnese -kort og godt, praktisk. Ingeborg Hoff Brækken, MT, PhD, Kolbotn Fysikalske Institutt, førsteamanuensis ved universitetet i Bergen
Workshop 2. Undersøkelse bekkenbunnen. Clara Karoliussen, spesialfysioterapeut, St.Olavs hospital
Workshop 3. Demonstrasjon av elektrostimulering og biofeedback for ulike diagnoser. Quintet
14.45-15.30
Workshop 1. Anamnese -kort og godt, praktisk. Ingeborg Hoff Brækken, MT, PhD, Kolbotn Fysikalske Institutt, førsteamanuensis ved universitetet i Bergen
Workshop 2. Undersøkelse bekkenbunnen. Clara Karoliussen, spesialfysioterapeut, St.Olavs hospital
 Workshop 3. Demonstrasjon av elektrostimulering og biofeedback for ulike diagnoser. Quintet
      

Presentasjon av foredragsholdere:

 

Amal Aden er født i Somalia, men kom til Norge i 1996. Hun har siden 2008 jobbet som forfatter og foredragsholder. Amal Aden er kjent for sin uredde stil når hun engasjerer seg i kvinner og barns rettigheter. Hun har også gjennom flere bøker, kronikker, foredrag og debatter satt søkelyset på utfordringer i norsk innvandringspolitikk. Amal Aden har blitt hedret med flere priser for sitt brennende engasjement for likestilling, kvinners –og barns rettigheter og rettferdighet i samfunnet; Erik Byes Minnepris 2014, Amnesty-prisen 2012, Likestillingspris Buskerud fylkeskommune 2010 og Zola prisen 2010 er et utvalg av prisene hun har mottatt. Hun blir beskrevet som uredd, og holder foredrag om likestilling, homofile minoriteter, integrering, mestring, mobbing, ytringsfrihet og det flerkulturelle Norge. Amal Aden vil i dette foredraget snakke om Det Nye Norge og si noe om innvandrerkvinner i et livsløpsperspektiv i Norge, og om hvordan vi skal møte og forstå disse kvinnene.

 

Kerstin Uvnäs Moberg er lege og professor og har hatt kvinners helse og fysiologi som spesialområde i over 30 år. Hun er en pioner innen     forskning på oxytocin, og en av de første som løftet de sosiologiske og fysiologiske effekter av oxytocin under graviditet, amming og menopause. Idag er Kerstin en populær foreleser med oppdrag over hele verden. Hun har skrevet et flertal vitenskapelige artikler og bøker om oxytocin som er oversatt til flere språk. Hun arbeider nå med å utvikle oxytocin som et legemiddel ved menopause, og er i tillegg aktiv i ulike internasjonale nettverk som arbeider for å øke kunnskapen om kvinnekroppen under amming, graviditet og  forløsning. Kjerstin skal i dette foredraget snakke om oxytocinets rolle gjennom kvinnelivet. Videre vil hun snakke om oxytocinets rolle ved forløsning og betydningen av det normale oxytocinet for både mor og barn, i tillegg til å diskutere oxytocinets positive mentale og fysiologiske effekter ved amming og ved andre nære relasjoner gjennom livet. Til slutt vil hun snakke om muligheten til å anvende oxytocin ved behandling av kvinner som trenger hormonell behandling ved menopause som et alternativ til østrogen behandling.

 

Mette Haase Moen er spesialist i gynekologi og professor ved Institutt for laboratoriemedisin, barne –og kvinnesykdommer, NTNU. Hun har utgitt en rekke vitenskapelige artikler. Hennes spesialområder er hormonforstyrrelser, kvinnens overgangsalder, blødningsforstyrrelser, endometriose og prevensjon. I dette foredraget vil hun snakke om kvinnens hormonforhold gjennom livet, prevensjon og behandling av plager i klimakteriet.

 

Malin Eberhard-Gran er spesialist i samfunnsmedisin og professor i klinisk epidemiologi og helsetjenesteforskning ved det medisinske fakultet i Oslo. Hun er tilknyttet Folkehelseinstituttet og Forskningssenteret ved Akershus universitetssykehus. Hun jobbet som allmennlege og i kommunehelsetjenesten i flere år før hun begynte å forske. Sentrale interesseområder er svangerskapsrelatert helse, med spesiell vekt på velvære og psykisk helse. Eberhard-Gran har publisert mer enn 70 vitenskapelige artikler, hatt over 100 presentasjoner fra vitenskapelige kongresser, skrevet flere bokkapitler, i tillegg til en bok. I dette foredraget skal hun snakke om angst og depresjon i forbindelse med fødsel. Mange kvinner får et mer svingende følelsesliv i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det er noen ganger vanskelig å vite hvor grensen går mellom en normaltilstand og en tilstand hvor kvinnen trenger hjelp i spesialisthelsetjenesten. Hvilke tegn bør man være oppmerksom på? Hvor vanlig er det? Hvem rammes?

 

 

 

Elisabeth K Bjelland er manuellterapeut og PhD. Hun har i sitt doktorgradsprosjekt og postdoktorprosjekt studert svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter blant 100 000 deltagere i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Hun er for tiden postdoktor ved Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus. Mangelfull kunnskap om årsaker til og tilfriskning av bekkenleddsmerter har gitt grobunn for mange meninger og myter, både blant helsepersonell og kvinnene selv. Skyldes plagene hormonelle forhold i graviditeten? Har kvinner med angst og depresjons økt risiko for bekkenleddsmerter? Bør kvinner med bekkenleddsmerter forløses med keisersnitt? Kan trening forebygge bekkenleddsmerter i graviditet? Dette er noen av spørsmålene Elisabeth vil forsøke å besvare i sitt foredrag. Hun vil snakke om bekkenleddsmerter og resultater fra den Norske mor –og barn undersøkelsen. Hun vil ta utgangspunkt i artikler som hun og forskningsgruppen på Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus har arbeidet med i perioden 2008 til 2016. Spørsmål knyttet til forekomst og prognose, underliggende mekanismer/årsaker, samt prognostiske faktorer vil bli berørt.

 

Kjersti Sletten Bakken ble utdannet jordmor i Bergen i 2008 og har siden jobbet på føde/barsel avdelingen på Bærum. I 2011 tok hun Master i Helsefagvitenskap ved UiO og begynte året etter på et PhD-arbeid. Hun disputerte 2.september 2016 med avhandlingen; "Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway". Kjersti vil presentere resultater fra sin doktorgradsavhandling og snakke om mulige årsaker og om kliniske implikasjoner av sine funn.

 

 

 

Else Ragnhild Bockmann har jobbet som jordmor på føden på Ringerike Sykehus siden 2009. Før dette jobbet hun som sykepleier i akuttmottaket. Er fasilitator med ett stort faglig engasjement, underviser litt og holder øvelser for kollegaer med jevne mellomrom. Else Ragnhild vil i dette foredraget snakke om rifter, gradering av disse og hvordan vi jobber forebyggende under selve fødselen. Hun vil også demonstrere med fødselsdukke med støttende håndgrep under forløsningen og suturering.

 

 

 

Merete Kolberg Tennfjord er stipendiat ved Norges idrettshøgskole og fysioterapeut ved SandvikaAktiv i 20% stilling der hun jobber med kvinnehelse og bekkenbunn. Hun er leder i Faggruppen kvinnehelse. Hun har en mastergrad i internasjonal helse. I doktorgraden forsker Merete på bekkenbunnsfunksjon og ulike vaginale symptomer og symptomer relatert til seksuell dysfunksjon gjennom graviditet og etter fødsel. Hun ser også på effekt av bekkenbunnstrening på disse symptomene etter fødsel hos førstegangsfødende kvinner. Hun har i tillegg gjennomført en metodestudie på bruk av vaginal trykkmåling. Merete har publisert flere studier innen kvinnehelse, bekkenbunn og fysisk aktivitet. Merete skal i dette foredraget snakke om de ulike målemetodene vi som fysioterapeuter har å velge mellom, feilkilder ved bruk av disse og anvendelse i klinisk praksis.

 

Odd Magne Lundby er fysioterapeut med utdannelse fra Wolverhampton, England i -73 og tok nylig en master i gerontologi (læren om aldring) som var ferdig i -15. Han har vært privatpraktiserende i enepraksis, med hovedvekt på ambulerende virksomhet og bassengtrening. Han er nå pensjonist, men har startet et prosjekt i regi Hunn/Gjøvik Rotary hvor det tilbys gratis vannjogging til de over 65 år. I dette foredraget vil Odd Magne tar for seg eldrebølgens effekt på samfunnet, hva som er politisk korrekt, og fagpolitisk korrekt. Dette danner grunnlaget for tiltaket med vannjogging. Han vil snakke om aldring og hva som skjer med kroppen, forskjell blant menn og kvinner og trening generelt hos de eldre. Han vil belyse prinsippene bak vannjogging, fysisk, psykisk og ikke minst sosialt.

  

 

 

Presentasjon av workshops:

 

Natalie Michelle Evensen er manuellterapeut. Hun arbeider i privat praksis på Ski i Akershus og er spesielt interessert i bekkenrelaterte plager. Hun har publisert to artikler fra sitt masterprosjekt «Reliability and Validity of the Timed Up and Go Test and Ten-meter Timed Walk Test in pregnant women with pelvic girdle pain». Hun har flere ganger holdt workshoper om kliniske tester ved bekkenleddsmerter. I denne workshopen presenteres evidensbaserte tester for å diagnostisere bekkenleddsmerter basert på gjeldende Europeiske retningslinjer. Kliniske tester som adresserer funksjon er også inkludert. Workshopen vil bestå i en kombinasjon av teori og praktiske øvelser. Deltakerne vil få en hand-out med beskrivelse av testene.

 

Ingeborg Hoff Brækken er spesialist i manuellterapi og kvinnehelse. Hun jobber klinisk ved Kolbotn Fysikalske Institutt og har en 20 % stilling som førsteamanuensis ved universitetet i Bergen, hvor hun underviser studenter i master i manuellterapi. I 2010 avsluttet hun sin doktorgrad ved Norges idrettshøgskole. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler innen spesielt kvinnehelse og ultralyd. Ingeborg er styremedlem i Faggruppen kvinnehelse. Ingeborg skal i dette foredraget snakke til klinikeren: Hvordan skrive en god anamnese på kort tid og med bruk av standardisert verktøy? Ta med deg din egen PC/Mac. Vi lager et undersøkelsesskjema for pasienter med urinlekkasje. Det standardiserte skjemaet ICIQ_UI_SF blir integrert i vårt undersøkelsesskjema som legges direkte inn i ProMed e.l. Vi tester ut skjemaet på en pasient og pasienten får med seg epikrise før hun går hjem. Det er lett å gjøre om skjemaet til andre pasientkategorier.

 

 

 

Clara Karoliussen er spesialfysioterapeut ved St. Olavs Universitetssykehus i Trondheim. Hun har i snart 10 år jobbet 100% poliklinisk med inkontinens, smerte og dysfunksjoner i bekkenbunnen. I tillegg til å jobbe i flere flerfaglige team innenfor området, har hun også deltatt / deltar i flere prosjekter og randomiserte kontrollerte studier innenfor bl.a analinkontinens, underlivprolaps og vulvodynier. Clara er styremedlem i Faggruppen kvinnehelse. Clara vil i sin workshop gi en oversikt hvordan hun i sin praksis undersøker / eksaminerer bekkenbunnen ut i fra diagnose.

  

Hilde Løset Myrvang er fysioterapeut og var ferdig utdannet i Nederland i 2003. Hun har 13 års erfaring med god og bred kunnskap om muskel -og skjelett problematikk. De siste 11 årene har hun jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut i Bærum og jobber for tiden på Sandvika Aktiv. Hilde startet å fordype seg i faget kvinnehelse i 2009. Hun har etter det vært med på kursrekken som tilbys gjennom fysioterapiforbundet. I tillegg til å være fysioterapeut er Hilde utdannet pilates instruktør gjennom Elixia. Hun har også tatt en fordypning i gravid og mor/barn pilates på Pilates Room. De siste 4 årene har hun tilbudt trening i Gravid Pilates og Pilates for mor og barn. Pilates er en treningsform med fokus på holdning, pust og riktig bruk av kroppen i øvelsene. Treningen er ment som både en styrke og en bevegelses trening. I gruppene for mor og barn har Hilde lagt vekt på at en skal få trent samtidig som man tilbringer kvalitetstid med barnet. Hilde vil ha en workshop på seminaret der hun viser en klassisk mor og barn Pilates time og hvor hun forteller om hennes erfaring med denne type time for kvinner etter fødsel.

 

Odd Magne Lundby er fysioterapeut med utdannelse fra Wolverhampton, England i -73 og tok nylig en master i gerontologi (læren om aldring) som var ferdig i -15. Han har vært privatpraktiserende i enepraksis, med hovedvekt på ambulerende virksomhet og bassengtrening. Han er nå pensjonist, men har startet et prosjekt i regi Hunn/Gjøvik Rotary hvor det tilbys gratis vannjogging til de over 65 år. I denne workshopen vil han gå gjennom et treningsopplegg med vannjogging for eldre, men metoden vil også være overførbar til andre brukergrupper.

  

 

Registreringsskjema