Kvalpekurs

Har du fått kvalp? Gi kvalpen din ein god start på livet - bli med på vårt kvalpekurs! :) 

Kvalpekurset er ope for alle hundar av alle rasar frå to til sju månader. På kvalpekurset lærer du å trene dei viktigaste ferdighetene som ein god familiehund treng til kvardags. Me jobbar blant anna med:

 


 • Korleis hundar lærar
 • Kvifor trene positivt
 • Gode rutinar ute og heime
 • Kvalpebiting
 • Miljøtrening og sosialisering

 

 • Kontakt
 • Belønningsutvikling
 • Velge vekk forstyrrelsar / sjølvkontroll
 • Ro
 • Innkalling
 • Sitt, stå, dekk
 • Bli / holde posisjon
 • Korleis legge signal på atferd
 • Target
 • Passering
 • Gå pent i bånd

Du vil og lære om miljøtrening og aktivisering av kvalpen.

Det viktigaste med kvalpekurset er imidlertid ikkje kva kvalpen lærer, men kva DU lærer. Vårt mål er at du skal lære prinsipp for effektiv hundetrening, som gjer deg i stand til å takle nye utfordringar på eigen hund etter kurset. Eit kvalpekurs er den beste investeringa du kan gjere i ditt hundehald!


Utandørs, med mulighet for å gå inn ved dårlig vær.

 

Kvalpekurset går over 7 gongar, fra kl 18:00, og varar i 1,5-2 timar kvar gong.


Ved stor pågang blir det to grupper, ei med start kl 18:00, ei med start kl 19:00.

 

Familiemedlem kan delta på kurset utan ekstra kostnad, med observatør meinar me ein fullverdig deltakar utan hund.

 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon