Kurs med Merete Kristensen for ekvipasjer i klasse 3/Elite med fokus på nye øvelser 2018


For å være deltager med hund må du ha opprykk til klasse 3 eller være aktivt konkurrerende i klasse 3 eller Elite. Observatør-plasser er åpne for alle.   


Presentasjon av Merete Kristensen.


Merete har drevet aktivt med hund siden 1995 og har vært hundekursinstruktør omtrent like lenge. 

Hun begynte å trene rally i 2006 og har gjennom mange år vært sentral i NRL. Merete har konkurrert med tre hunder, som dessverre alle har måttet gi seg i klasse tre på grunn av fysiske skader og hjemmeboende hunder er nå pensjonert. 

Merete er for mange også kjent som dommer hvor hun har lang og bred erfaring. 

Om seg selv sier hun: «Jeg driver med Positiv hundetrening og jobber for å forstå hvorfor hundene gjør som de gjør, og kommer med løsninger ut fra det. Sinne og dårlig stemning har ingenting på mine kurs å gjøre. Gleder meg til å treffe dere og hundene deres i Asker.»

For å kunne møte hver enkelt ekvipasje med hund på best mulig måte ønsker Merete at deltagere sender inn et notat hvor de kort oppsummerer hva de ønsker å lære/jobbe med på kurset. 

Deltagere med hund vil få eget skriv om dette når påmeldingsfrist er utløpt.

Velkommen!

Er du ikke medlem av Asker hundeklubb, kan du gå inn på NKK sine hjemmesider og melde deg inn.

Ved sykdom må lege/veterinærattest fremlegges før kursavgiften tilbakebetales. Kursavgift refunderes ved avlyst kurs.

Velkommen til kurs!

Betaling skjer ved påmelding.

http://askerhundeklubb.com/wp-content/uploads/2012/10/VEIBESKRIVELSE-TIL-ASKER-HUNDEKLUBB.docx

Det er dessverre ikke flere plasser ledige på dette arrangementet