Kurs i rekvisisjonsrett på hormonelle prevensjonsmidler

Les mer på https://www.vid.no/arrangementer/etterutdanningskurs-i-rekvisisjonsrett-pa-hormonelle-prevensjonsmidler/ 

Du kan velge mellom to priskategorier:

Alle dager – Delta på hele kurset. Koster kr 2500.

Utvalgte dager – Velg hvilke dager du vil delta på. Koster kr 500 per dag.

 

Registreringsskjema