Kurs i naturmangfoldloven

ARRANGMENTET VIL STREAMES

I vår tid dør arter ut tusen ganger raskere enn normalt. I Norge har minst 114 arter dødd ut de siste 200 årene. Hver femte art i norsk natur i fare for å dø ut om vi ikke gjør noe. Naturtyper som ikke finnes andre steder i verden er i ferd med å bli borte. Viktigst for naturmangfold i Norge er endringer i hvordan arealer brukes. Utbygging av naturområder uten at det tas hensyn til naturmiljøet gjør at fugler, insekter, sopper og planter fortsatt er truet.

Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er de to viktigste lovverkene for å ta vare på naturmangfoldet.
Sabima holder kurs i naturmangfoldloven. Kurset har som formål å gi en introduksjon til loven, og kursholder vil gi deg lure tips og god kunnskap om hvordan du kan gjøre en forskjell. 

Kurset arrangeres i regi av Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Organisasjon
 *
 *
 *