Kurs i konflikthåndtering og samarbeid Tromsø 2020


 Clarion Hotel The Edge 4 - 5 Mars 2020 Tromsø

Bli god til å håndtere konflikter – og få mere glede og suksess i ditt arbeidsliv

På dette kurset lærer du å:

 • Kommunisere effektiv
 • Forstå årsaker til konflikter
 • Håndtere konflikter
 • Oppleve mer arbeidsglede
 • Skape et bedre samarbeid på arbeidsplassen

Kursets målgruppe

Kurset er for deg, som gjerne vil bli bedre på å  håndtere konflikter, uansett om det er mellom kollegaer, ansatte eller kunder, og uansett om du er HMS ansvarlig,  leder, medarbeider eller HR-konsulent.

Konflikten er blitt et faktum.

 Hvis en uoverensstemmelse ikke blir håndtert hensiktsmessig, får det kjedelige konsekvenser for både arbeidet, samarbeidet og trivsel på arbeidsplassen. Men det behøver faktisk ikke være slik. Forestill deg en arbeidsplass, hvor konflikter ikke bare forebygges og håndteres hensiktsmessig. Men at de faktisk kan bli snudd til noe positivt og  godt – og derfor blir en katalysator for helt nye og positive forandringer!

Lær å kjenne konflikten 

Det krever selvfølgelig en helt ny måte å tenke og forstå konflikter på. Det krever grunnleggende kunnskaper om  konkrete verktøyer for å håndtere og forebygge konflikter. Og så krever det kjennskap til konfliktspråk, og hvordan du uttrykker deg og dine behov på en respektfull og vennlig måte, og samtidigt møter dine kollegers behov. Alt dette er selvfølgelig noe av det  vi arbeider med på kurset.

… men også deg selv

Mye av  det vi arbeider med på kurset, kommer til å ta utgangpunkt i deg selv og din kommunikasjon- og konfliktstil. Under kurset gjør du en test, som kartlegger din personlige konfliktstil, som du arbeider videre med i løpet av kurset. Du lærer å forstå din konfliktstil, hvordan du selv bidrar til konflikter, og hva du kan gjøre annerledes for å bli bedre til å håndtere konflikter. Dessuten lærer du også, hvordan du med støttende språk kan kommunisere tydelig og effektivt , så budskapet blir mottatt positivt.

Kurset har en praktisk tilnærming

Kursopplegget veksler mellom undervisning, dialog, gruppeøvelser, coaching og individuelle refleksionsøvelser – og har fokus på, hvordan du kan benytte praktiske verktøyer for å forebygge og løse konkrete konflikter på ditt arbeidsted.

Programmet for kurset

Dag 1 – Konfliktforståelse

 • Vi starter dagen  med å lære om kommunikasjon og konflikter. Du vil få konkrete verktøyer om hvordan du håndterer konflikter i oppløpet.
 • Hva skjer i hjernen under en konflikt, og hvordan håndterer du ditt forsvar?
 • Refleksionsøvelse: Aktuelle konflikter på din arbeidsplass.
 • Vi gjennomgår konflikttrappen og opptrappende kommunikasjon.
 • Hva er din egen rolle i konflikter? Her tester vi din kommunikasjonsstil.

Dag 2 – Konfliktløsning

 • Nedtrappning av konflikter – være støttende i din kommunikasjon og bli på din egen banehalvdel.
 • Assertiv kommunikasjon: Vi trener på hvordan man kommuniserer klart, tydelig og anerkjennende.
 • Slik er du anerkjennende og nærværende i samtalen. Vi setter fokus på aktiv lytting.
 • Vi arbeider med nonverbal kommunikasjon. Du vil lære, hvordan kropsspråket kan påvirke dine prestasjoner og ikke minst andres oppfattelse av deg.
 • Vi avslutter dagen med å snakke om arbeidsglede, motvasjon, mestring og trivsel med utgangspunkt i forskning fra positiv psykologi.

   Ditt utbytte

 • Du blir bedre til å bli hørt, men også bedre til å forstå motparten. På den måten har du de to vigtigste redskapene til for å løse en konflikt - og når vi vet, at det finnes er en løsning, får vi også mere mot til å  konfrontere konflikten, framfor å unngå den hele tiden.

 • Du lærer å kjenne deg selv og din rolle i konflikten. Når du er bevisst om dine egne mønstre i en konflikt, har du bedre kontroll over hvordan den skal gripes fatt i når du står i den. Du går altså inn i konflikten med et fordelagtig overblikk over situasjonen.

 • Konflikthåndtering er en kompetanse som kan brukes alle steder, ikke kun på arbeidsplassen men også i familielivet, parforholdet. Konflikter kan oppstå alle steder og mellom alle typer mennesker, så det er verdt å vite hvordan en skal gripe fatt i dem.


Din arbeidsgivers utbytte

 • En medarbeider som forstår å si sin mening uten å fiendtliggjøre motparten er gull verdt. Du vil kunne bidrag med  en vesentlig know-how til både din arbeidsgiver og kollegaer, som kan få dere ut av enhver konflikt både med hverandre men også især med kunder.

 • Der er ikke noe mer som senker effektiviteten som konflikter mellom medarbeidere. Hvis dere lærer å komme gjennom konfliktene når de oppstår, og kanskje blir klokere av dem, vil det uten tvil gi både bedre arbeidsprosesser og sluttresultater.

 • Konfliktfrie medarbeidere er gladere medarbeidere. Man skal aldri undervurdere, hva et godt arbeidsmiljø kan ha av effekt på sykefravær og arbeidsmoral. Konflikthåndtering er et av de viktigste redskap til å forbedre arbeidsmiljøet.Kursets varighet : 
2 dager 
 Pris  kr 7.800.- 
  inkluderer full lunsj, te/kaffe frukt snacks begge dager  samt  kursmateriell

Ønsker du å melde deg på på mail og få tilsendt faktura for betaling kan du sende epost  til utdanning@kfnlp.no med navn og adresse på deltager samt informasjon hvor faktura skal sendes.

Arrangør

Kompetansenteret for NLP AS 

www.kfnlp.no 

Tlf 4000 4776 


Kursleder

Svein Kaurin er internasjonalt sertifisert NLP trener, transformational coach og hypnoterapeut.

NLP står for Nervo Lingvistisk Programmering og Psykologi og er et av de kraftigste verktøy for personlig endring og vekst og som brukes av millioner av mennesker over hele verden.

Svein Kaurin har sitt hovedfelt innen kommunikasjon og formidling. Han representerer det nyeste innenfor coaching, mental "peak performance" , forandringsarbeid og lederutviklling.

Han har årevis med erfaring med kursing og utdanning av mennesker innen kommunikasjon, ledelse, coaching,, motivasjon og mestringsarbeid samt  konflikthåndtering både i privat og offentlig sektor. 
Svein Kaurin er grunder av Kompetansesenteret for NLP AS i Tromsø og har over 30 års erfaring som pedagog,og jobber både nasjonalt og  internasjonalt som NLP trener med flere institusjoner i Europa. Hans entusiasme, humor og formidlingskraft og kunnskap innen NLP feltet har gjort ham en betydningfull og attraktiv som trener / foreleser og foredragsholder ved de ulike institusjonene.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon