Kurs for utdanning av soppsakkyndige Trondheim 2020

Trondheim sopp og nyttevekstforening arrangerer soppsakkyndigkurs i 2020.

Kurset gjennomgår pensumlista for soppsakkyndige (ca 150 arter), og er kurset for deg som ønsker å lære mer om sopp. Gjennomført kurs gir anledning til å ta prøve for soppsakkyndige tidligst året etter, fordi det er viktig at dette er varig kunnskap.


Dette er noe av det vi skal igjennom: 

Rørsopper, kremler, risker, fluesopper, parasollsopper, traktsopper, østerssopper, vokssopper, musseronger, ridderhatter, rødsporer, skjellsopper, slørsopper, reddiksopper, sjampinjoner, kragesopper, blekksopper, sleipsopper, svovelsopper, kantareller og trompetsopper, poresopper, piggsopper, korallsopper, klubbesopper, morkler, røyksopper, gifttyper og forgiftningsforløp, slekter, sporeprøver og masse, masse mer.

Se studieplan for detaljert innhold: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/9590

Helg 1 :Fredag 28.08.20 - søndag 30.08.20 (20 timer) (Konkret agenda kommer nærmere kursstart)

Fredag 18:00 - 22:00  -Vi starter med å bli kjent og lære om bestemmelse av sopp, soppens oppbygning og starter med rørsoppene)

Lørdag 10:00 - 18:00 

Søndag 10:00 - 18:00


Helg 2: Fredag 18.09.20 - søndag 20.09.20 (20 timer)

Fredag 18:00 - 22:00

Lørdag 10:00 - 18:00

Søndag 10:00 - 18:00

Sted: Trondheim, NTNU Helse og sosial, Tungasletta 2, 7047 Trondheim

Kursholdere: 

Jim-Andre Stene og Eva Marie Bestvold

Spørsmål? Ta kontakt med Jim-Andre Stene på jim.stene@gmail.com eller 92255213

Avbestilling:

Avbestilling fram t.o.m. 28. juli   - full tilbakebetaling minus avbestillingsgebyr
Avbestilling 29 juli - 14 august    - halve summen betales tilbake, minus avbestillingsgebyr
Avbestilling etter 14 august         - ingen refusjon

*avbestillingsgebyr = 3% av kursbeløp


Kursdeltagerne blir etter gjennomført kurs,  uavhengig av eksamen,  blir alle medlemmer av TSNF invitert fremtidig til å delta i det vi kaller "ridderhattligaen" i Trondheim sopp og nyttevekstforening. Dette er en arena hver mandag i soppsesongen der tidligere kursdeltagere møtes for å øve og utvikle sin kompetanse basert på pensum. 

Med bestått soppsakkyndigeksamen blir deltageren soppsakkyndig og har anledning til å kontrollere sopp på soppkontroller, turer, kurs etc . 

Kurset består av teori første helg og mye sopptur og praktisk bestemmelser andre helg. 


Kurskompendium på 150 arter er inkludert i prisen, det anbefales å supplere med en god soppbok. 

Det vil være mulig å kjøpe soppbøker på kurset, vi anbefaler og selger Soppboka av Per Marstad og Gro Gulden eller Norske sopper av Inger Lagset Egeland og Steinar Myhr. anbefaler ikke utenlandske bøker da de ofte ikke har relevante arter tilpasset pensum eller norsk flora.  


Mvh

Jim-Andre Stene og Eva Bestvold


 

Registreringsskjema