WEBINAR MED DELTAGER.NO

Vi avholder ukentlige gratis webinar og møter for deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan bruke Deltager.no best mulig til dine arrangement.

Nedenfor finner du en liste over planlagte arrangement.

Kommende arrangement

1.
juni
Gjennomgang av webinarrommet
Tid: Tirsdag 01. juni Kl. 10:00 - 10:30
Hvor: Webinar
03.
juni
Hvordan sette opp webinar og digitale eventer / -møter
Tid: Tirsdag 3. juni Kl. 10:00 - 10:30
Hvor: Webinar
08.
juni
Hvordan sette opp hybrid arrangement
Tid: Tirsdag 8. juni Kl. 10:00 - 10:30
Hvor: Webinar
10.
juni
Hvordan ruste seg for siste halvdel i 2021
Tid: Tirsdag 10. juni Kl. 10:00 - 11:00
Hvor: Webinar