Kurs på lønnsområdet 2019


Målgruppe
Kemneren i Tromsø arrangerer kurs på lønnsområdet for arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. Kurset er beregnet på de som arbeider med lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering.

Kursinnhold

Nyheter
·        Regelendringer
.        De nye reglene om tips
.        Nyheter i Altinn og a-ordningen
.        Arbeidsgiveravgift og soner ved kommunesammenslåing
·        Aktuelle skattedommer på lønnsområdet det siste året
·        Avgjørelser i skatteklagenemnda siste år
·        Bindende forhåndsuttalelser av interesse
·        Avgiftsvedtak
 
Reise og jobb
·        Kjøregodtgjørelse
·        Fri bil
·        Diett og reiser
·        Nytt for pendlere
·        Kort om kildeskatt
 
Naturalytelser
·        Hvordan skal naturalytelser verdsettes
·        Hva er et velferdstiltak, og hvor mye velferd er for mye velferd
·        Bonus ved bruk av private kundeforhold i arbeid
·        Hvilke rabatter kan fås i et arbeidsforhold uten at det utløser trekkplikt
·        Hvilke gaver kan en arbeidsgiver gi i et arbeidsforhold
 
Satser og statsbudsjett
·        Nye satser på lønnsområdet
·        Nyheter fra statsbudsjettet 2020
·        Øvrige endringer som kommer


Tidspunkt og sted
Tirsdag  3. desember 2019 kl. 09:00 til 16:00, registrering av oppmøte fra kl. 08:30
Scandic Ishavshotel, Fredrik Langes gate 2, 9008 Tromsø

Pris
Kr 1 750,- per deltaker, inkluderer lunsj og kursmateriell

Påmeldingsfrist
Innen fredag 22. november 2019

Foredragsholdere
Morten Fjeldaas, Vidar Oshaug og Kristoffer Øksnevad


Kurset oppfyller kravene til faglig oppdatering for regnskapsførere og revisorer tilsvarende 1 dag/7 timer skatt/avgift

Påmelding er bindende og kurset fylles opp fortløpende.


Faktura vil bli tilsendt etter påmelding, pass på å fyll inn riktig informasjon i fakturafeltene under.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon