Kulturrikets tilstand

Store Auditorium på Nasjonalbiblioteket, torsdag 24. oktober 2019.

«Kulturrikets tilstand» er en dagskonferanse med aktuelle, spisse, og ikke minst forsknings- og kunnskapsbaserte, innlegg. Målet for konferansen er å presentere kulturpolitisk aktuelle, faglig forankrede, velformulerte innlegg fra aktører i kulturfeltet. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge.

I år har vi valgt planlegging av/for kultur på flere nivå som overordnet tema. Tittelen for årets konferanse er: Plan og praksis – blir det mer og bedre kultur av planer? Vi har invitert kulturministeren, kulturforskere, representanter fra lokal og regional forvaltning og aktører fra kunstfeltene for å diskutere ulike problemstillinger knyttet til planlegging. Hvordan forholder feltet seg til kulturplaner på lokalt, regionalt, statlig og av og til supranasjonalt nivå? Hvordan planlegger man for kultur i en ny fylkeskommune? Hva skjer hvis man ikke legger kulturplaner? Hvor(dan) skapes kulturens kraft?


Programmet kommer snart!


Pris: 950,- inkl. mva

Prisen inkluderer lunsj og kaffe/te.

På grunn av nytt lokale er det bare plass til 150, så vi oppfordrer til å være tidlig ute.


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Institusjonell tilknytning
 *
 *