Kulturrikets tilstand

Nasjonalbiblioteket, onsdag 24. oktober 2018.

"Regionalisering av kulturpolitikken"

UTSOLGT

Hva skjer når de nye regionene får et større ansvar for kulturpolitikken? Og er det egentlig noen stor forskjell mellom en nasjonal og en regional kulturpolitikk? Kulturrikets tilstand 2018 handler om disse høyst aktuelle spørsmålene. Til konferansen kommer en rekke nøkkelpersoner på området, blant andre medlem av ekspertutvalget for regionreformen Jon P. Knudsen og direktør for Kulturrådet Kristin Danielsen.

Arrangementet ble streamet, her er link til opptak: https://mediasite.nb.no/Mediasite/Play/9553654736174a44be70e5f3cf07285a1d

09:15 - 09:45
Registrering

09:45 – 10:00
Velkommen
Ole Marius Hylland og
Heidi Stavrum
10:00 – 10:20
Kulturens regionale begrunnelse
Jon P. Knudsen
10:20 – 10.40
Regionalisering av kulturpolitikken i et historisk perspektiv
Erik Henningsen
10:40 – 11:00
Kulturpolitikkens plass i regionreformen
Kristin Ørmen Johnsen
Freddy André Øvstegård
11:00 – 11:15
Pause

11:15 – 12.30
Forholdet mellom det nasjonale og regionale nivået i norsk kulturpolitikk: kulturprodusentenes perspektiver 
Rolf-Cato Raade, Morten Gjelten og Agnete Haaland
Ordstyrer Heidi Stavrum
12:30 – 13:30
Lunsj

13:30 – 14:00
Varför regional kulturpolitik? Erfarenheter från Sverige
Roger Blomgren og
Jenny Johannisson
14:00 – 14:15
Pause

14:15 – 15:45
Forholdet mellom det nasjonale og regionale nivået i norsk kulturpolitikk: forvaltningens perspektiver
Karen Espelund, Jenny Følling,
Tone Østerdal, Kristin Danielsen og
Liv Ramskjær
Ordstyrer Ole Marius Hylland
15:45 – 16:00
Avslutning
Ole Marius Hylland og Heidi Stavrum
 

Registreringsskjema