Krisekonferansen 2019


SELVMORDSRISIKO OG SELVMORD

HVA GJØR VI? – oppfølging og støtte


Fylkesmannen i Oppland og DPS Gjøvik inviterer til den 8. nasjonale krisekonferansen.

Vi vektlegger: Brukermedvirkning - Samarbeid med pårørende - Samhandling


Husk å bestille overnatting på Quality Hotel Strand, Gjøvik
e-post:
q.strand@choice.no
Telefon: 61 13 20 00
Bookingkode: KRISE


 

Registreringsskjema