Krisekonferansen 2019


SELVMORDSRISIKO OG SELVMORD

HVA GJØR VI? – oppfølging og støtte


Fylkesmannen i Oppland og DPS Gjøvik inviterer til den 8. nasjonale krisekonferansen.

Vi vektlegger: Brukermedvirkning - Samarbeid med pårørende - Samhandling


Husk å bestille overnatting på Quality Hotel Strand, Gjøvik
e-post:
q.strand@choice.no
Telefon: 61 13 20 00
Bookingkode: KRISE


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Tittel
 *
Arbeidssted
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Er du lege?

 *
Klasse/kategori
 *
Ønsker du å være med på konferansemiddagen 11. november kl. 19.00? Kr. 545,- eksl. drikke for de som ikke overnatter. Må gjøres opp direkte med hotellet


 *
Eventuelle spesielle behov i forhold til matallergi etc.
 *