Kveldsmøte om seneffekter etter kreftbehandling på Hamar

Takket være moderne diagnostikk og behandling lever mer enn seks av ti kreftpasienter minst fem år etter at de fikk diagnosen. Etter hvert er man blitt oppmerksomme på at de overlevende kan utvikle seneffekter som følge av kreftsykdommen eller behandlingen.

Kreftforeningen og Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling retter oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer til et åpent møte for pasienter og pårørende

Mandag 5. mars på Hamar Katedralskole - kl 17 - 20.00

Påmeldingsfristen har gått ut