Fremtidens Kreftkostnad

For første gang presenteres resultatene i arbeidet med rapporten «Fremtidens kreftkostnader» i sin helhet.

Årlig rammes nærmere 34 000 mennesker av kreftsykdom. I 2030 vil det være omtrent 10 000 flere hvert år som får kreft enn i dag. Hvordan skal samfunnet finansiere morgendagens kreftomsorg? Denne rapporten ønsker å belyse hvor mye ressurser som brukes i kreftomsorgen i dag, hvor mye ressurser kreftomsorgen kan komme til å kreve i årene som kommer og hva som er de viktigste årsakene til kostnadsveksten.

Kreftforeningen, Oslo Economics og Bristol-Myers Squibb ønsker velkommen til frokostseminar: Torsdag 24. januar kl. 08.15 – 09.30 i Kreftforeningens Vitensenter i Kongensgate 6 i Oslo sentrum.

Påmelding
Møtet er åpent og gratis, men krever påmelding

Program:

08:00 Frokost

08:15 Åpning
v/moderator Beate Heieren Hundhammer, Leder for politisk seksjon i Kreftforeningen 

Velkommen
Steinar Bustad, Direktør for markedstilgang i Bristol-Myers Squibb Norge

Visjoner for fremtidens kreftbehandling
Anne Grete Erlandsen, Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Rapporten «Fremtidens kreftkostnader»: Utvikling i kreftkostnader over tid – årsaker og utfordringer
Ivar Sønbø Kristiansen, Prof. emeritus UiO/Oslo Economics
Christoffer Bugge, Oslo Economics
 - Oslo Economics presenterer en analyse av utviklingen i kreftkostnader siste år og prognoser for kostnadsveksten

Fremtidens kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus (OUS)
Sigbjørn Smeland, Klinikkleder ved Kreftklinikken på OUS
 - Konsekvensene av nye behandlingsmuligheter og nye sykehusbygg
 - Hva vil gi økt ressursbruk og hvor kan vi frigjøre ressurser?

Panelsamtale
Anne Lise Ryel, Generalsekretær i Kreftforeningen
Sigbjørn Smeland, Klinikkleder ved Kreftklinikken på OUS
Ivar Sønbø Kristiansen, Prof. emeritus UiO/Oslo Economics

09:30 Slutt

Påmeldingsfristen har gått ut