Antibiotika henger i en tynn tråd. Hva gjør vi når vidundermedisinen slutter å virke?

Vi bruker for mye antibiotika og tar ikke spredning av resistente bakterier på alvor. Det gjør at
verden er i ferd med å gå tom for virksom antibiotika, medikamentet som redder millioner av
menneskeliv hvert år.
Antibiotikaresistente bakterier truer fremtidens kreftbehandling. Mange kreftpasienter er helt avhengig av virksom antibiotika, og flere kreftbehandlinger lar seg ikke gjennomføre uten. Dersom vi skal holde liv i et av vår tids viktigste medisinske verktøy, må vi alle ta ansvar. I dag.

Arrangementet er gratis.

Påmeldingsfristen har gått ut