Søkerseminar - Open call 2017

Skal du søke støtte fra Kreftforeningen til din forskning? Da vil du ha nytte av dette seminaret!

Du vil bli kjent med bakgrunn, mål og rammer for Kreftforeningens finansiering av kreftforskning og få et innblikk i brukermedvirkning i kreftforskning.

På slutten av dagen vil du også kunne stille spørsmål om årets utlysning.

Seminaret vil strømmes. Mer informasjon om dette vil du finne her: https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/ 

Påmeldingsfristen har gått ut