Mannedagen 2018

Menn i alle aldre som har eller har hatt kreft inviteres til en innholdsrik dag lørdag 16. juni kl. 1000-1600 på Luftforsvarets Skolesenter Kjevik.

Tilbudet er gratis og arrangeres i samarbeid mellom Luftforsvarets Skolesenter Kjevik og Kreftforeningen.

Husk varmt tøy! For langveisfarende finnes det mulighet for overnatting.

Påmeldingsfristen har gått ut