Lindrende behandling - samhandling og bruk av teknologi i hjemmet.

Kreftforeningen ga i 2016 et tilskudd til bydel St. Hanshaugen for å utvikle bedre samhandling og teste ut bruk av ny teknologi i hjemmetjenesten rettet mot kreftpasienter i palliativ fase. På møtet vil du høre mer om erfaringene fra dette arbeidet samt møte fagpersoner og teknologileverandører som jobber med nye tjenester. Du inviteres også til å diskutere hvordan vi kan utvikle nye og bedre tjenester og å ta i bruk teknologi for å bedre lindrende behandling i Norge.

Velkommen!

Sted: Kreftforeningens Vitensenter i Kongensgate 6, Oslo

Tid: Torsdag 7.mars kl 11:30 til 15:30

Påmeldingsfristen har gått ut