Konfirmasjon i Nærbø kyrkje 2019/2020

Fyll ut informasjonen under for å melde på og betale for konfirmasjonsåret. Alle felt med stjerne må vere fylt ut. Pass på at telefonnumre og e-postadresser vert skrevne inn riktig. Ta kontakt med oss dersom noko er uklart, eller de oppdager feil i ettertid.

 

Registreringsskjema

Konfirmantens fornamn
 *
Konfirmantens etternamn
 *
Konfirmantens personnummer (11 siffer)
 *
Konfirmantens adresse
 *
Konfirmantens mobilnummer
 *
Hvis konfirmanten er døypt, kvar og når hende dette?
 *
(Dersom han/ho ikkje er døypt, skriv "ikkje døypt")
Kva skule går konfirmanten på?
 *
Allergier og/eller spesielle hensyn de ønskjer me skal være obs på
Klasse/kategori
 *
Ønskjer de å bestille bildet vi tek av alle konfirmantane på våren?
Ønskjer konfirmanten å bli med på weekend?
Fullt namn føresett 1
 *
E-postadresse føresett 1
 *
Gjenta e-postadresse til føresett 1
 *
Mobilnummer til føresett 1
 *
Fullt namn føresett 2
 *
Ev. e-postadresse føresett 2
Ev. gjenta e-postadresse til føresett 2
Mobilnummer til føresett 2
 *
Bur føresette saman?
 *
Ønskjer de at begge føresette skal få informasjon frå oss?
 *
(For at valet "ja, me ønskjer begge info" skal vere gyldig, må informasjon om føresett 2 vere fylt inn)
Velg dagen de ønskjer å ha konfirmasjon *
For å få støtte til konfirmasjonsarbeidet melder vi konfirmantene inn som eit lokallag i ungdomsorganisasjonen ACTA. All støtte vi får kjem konfirmantane til gode, og hjelper oss til å halde prisen for året nede.
Er det greit at vi melder inn dykkar konfirmant?
 *
I løpet av konfirmasjons-året tek me ein del bilder, og ønskjer å kunne bruke desse på kyrkja si heimeside, Facebook-side og i brosjyrer for konfirmantarbeidet videre.
Er det greit at vi tek bilder av konfirmanten med dette formålet?
 *
(Ver obs på at sjølve konfirmant-bildet me tek på våren av alle konfirmantene samla vert publisert i Kyrkjelydsblad for Hå)
Kampanjekode
 
 *