Konferanse om miljøterapeutisk arbeid

Studentar og tilsette betalar kr 100 for lunsj pr dag. Andre deltakarar betalar kr 300 pr dag. Dette inkluderer lunsj, kaffi/te og pausemat. Du kan også velje om du vil melde deg på middag på Sogndal hotell kl 19. Denne betalar du ev. direkte til hotellet, Ønskjer du overnatting, ordnar du det sjølv. Unntak for rettleiarar i miljøpraksis. Dei bestiller her.

 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-post adresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Deltakarkategori
Ev. allergier eller andre meldinger til arrangør
Ønskjer du middag på Sogndal hotel kl 19?
 *
Du betalar for middagen direkte til hotellet
Ønskjer du overnatting på Sogndal hotel (gjeld berre for rettleiarar i miljøpraksis)
 *