Kompostkurs med Karoline Stegmann

Velkommen til nettforedrag av Karoline Stegmann om kompost og næringsnettet i jord. Under nettforedraget vil Karoline snakke om fordelene med en biologisk rik kompost og hvilke mikroorganismer som er til stedet i komposten.

Kurset gir videre innføring i:
– hvordan lager man en småskala varmkompost
– utstyr
– materialer og oppskrift til komposten
– lagring av utgangsmaterialer
– hvordan sette sammen komposthaugen
– observere komposten
– når er komposten ferdig og er komposten vellykket?
– lagring av kompost
– hvordan vedlikeholder man mikroorganismene i jorden
– noen ord om kompost-te/ kompost-ekstrakt


Karoline har studert medisin i Tyskland, men har fokusert de siste årene på jordhelse. Nå er hun student hos Dr. Elaine Inghams Soil Foodweb School i Consultant Training Program. Hun er opptatt av mikrobiologien i jorden og hvordan planten fungerer i et økosystem. Hun bor på et småbruk i Hof, Vestfold, der hun driver med selvforsyning sammen med familien.


 

Registreringsskjema