Klima bak skjema, hva gjør regionen?

Klima bak skjema, hva gjør regionen?


Grønn By og Lyse inviterer til frokostmøte der vi vil presenterer sentrale funn fra rapporten «Klimagassutslipp og mulige tiltak i Sør-Rogaland» og drøfter hvordan regionen kan løfte i flokk for å finne riktige tiltak.


Tid: Tirsdag 18. februar.

Klokke: Frokost serveres fra 7.30. Møtestart 08.15

Sted: Lyses lokaler i Breiflåtveien 18, Mariero, StavangerAgenda

Presentasjon av sentrale funn i rapporten «Klimagassutslipp og mulige tiltak i Sør-Rogaland» 

Konserndirektør Leiv Ingve Ørke, og strategi- og forretningsutvikler Esben Tonning Otterlei, begge fra Lyse.

Paneldebatt: Hvordan skal regionen enes om prioritering av tiltak, og hvordan skal vi organisere et samarbeid på tvers? 
Panel:

Fylkesmann Lone M. Solheim

Ordfører Kari Nessa Nordtun, Stavanger kommune

Rektor Klaus Mohn, Universitetet i Stavanger

Konsernsjef Eimund Nygaard, Lyse

Moderator Bjørn Sæbø, sjefredaktør i Rogalands Avis.


Møtet avsluttes klokken 10.00

Påmeldingsfrist: 17. februar kl 12

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Arbeidssted
 *
 *