Medlemsskap 2019

Klimaalliansen er av mange kjent som arvtakeren til organisasjon Grønn Hverdag.  Vårt mål er fortsatt å inspirerer til en grønnere livsstil.  I løpet av året arrangere vi en rekke aktiviteter - fra klesbyttedag til månedlige søppeldugnader.  

Invitasjon til arrangementene legges ut på vår Facebook-side og på www.grontsenter.no.  

Medlemskapet koster kr 150.- pr år.  Ettersom vi ikke har noen fast offentlig støtte er vi helt avhengig av å ha medlemmer som støtter oss.

Én av medlemsfordelene er muligheten til å være med i Pallkarmdyrkarlaget (for å ha tilgang til en slik transportkasse med jord er det en forutsetning at du er medlem, men det er også helt i orden å være støttemedlem uten å være bybonde). 

Dette får du:  

·        Dyrkingskasse med jord (80 x 120 cm).

·        Tilgang til kompostert hestegjødsel, redskaper,vann, toalett etc på Grønt Senter.

·        Ingen forpliktelser utover at du må holde pallekarmen giftfri og mest mulig fri for ugress.


NB Kassene er nummerert og må merkes med navn.  

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *