Det store kjøkkenhagekurset 2019

På det store kjøkkenhagekurset skal vi lære å planlegge, bygge opp og stelle en kjøkkenhage. Teori og praksis er basert på prinsipper både fra permakultur og økologisk- og biodynamisk hagebruk. Vi følger vekstsesongen på Gartneriet på Bygdø Kongsgård under ledelse av erfarne gartnere. Kurset består av 10 samlinger onsdager fra januar til oktober i løpet av 2019 og hver samling er en blanding av teori og praktiske øvelser. Kurset blir holdt på Gartneriet. Det er mulig å delta på enkeltkurs.

 

Registreringsskjema