Klangen før fela 2022

KURSET ER UTSETT TIL HAUSTEN 2022. NY DATO KJEM SÅ FORT DET ER BESTEMTRiksscenen i Oslo

Kurs i kveding, joik, seljefløyte, munnharpe, langeleik, harpe, lur og bukkehorn 

Instrumentmakertorg, seljefløytespikking og konserter

Instruktører: 

Lur- og bukkehorn: Eilif Gundersen. 

Kveding: Øyonn Groven Myhren, Lars Fivelstad Smaaberg.

Langeleik: Magnhild Karsrud, Solveig Vatn Weisser, Ingrid Lingaas Fossum. 

Munnharpe: Bernhard Folkestad, Jon Bugge Mariussen, Tom Willy Rustad.

Joik: Kirsten Marit Olsen, Thorvald Hansen. 

Harpe: Stein Villa. 

Seljefløyte: Silje Hegg


Fredag 28.01

Kl. 18.00 Klubbscenen

Velkomst, registrering, orientering,  presentasjon av kursholdere og sosialt samvær!

Programleder Ole Anton Berntsen

Kl. 20.00 Hovedscenen:  Bestillingsverket «Tolgabukk» 

med Karl Seglem, Eli Storbekken, Bendik Smedåsgjelten Qvam, Håkon Høgemo, Erlend Viken, Irene Tillung, Olav Torget, Anders Bitustøyl, Jarle Vespestad, Kåre Opheim. Billetter kr 100,- for kursdeltagere, ellers kr  250/200 


Lørdag 29.01 Hovedscenen

Kl. 09.00 Registrering av deltagere ved inngangen

Kl. 09.30 Orientering- informasjon om seminaret!

Kl. 10.00 Kurs

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00- 16.00 Kurs

Kl. 16.00-18.00 Instrumentmakertorg: Stein Villa, Sverre Jensen, Magnar Storbækken, Bodil Disen, Simen Roheim Iversen, Oddrun Hegge, Sverre Heimdal, Niels Røine, Øystein Husemoen

kl. 18.00 Middagspause

kl. 20.00  «Til Kjeldene - LangeleikMøsystadn» med Marit Steinsrud, Bjørg Marie Berge, Kari Steinsrud, Stein Villa spelar og fortel. Påfølgende konsert med instruktører og dans!  Konserten er gratis for kursdeltagere, ellers kr 180,-/150,-


Søndag 30.01

Kl. 10.00- 12.30 Kurs

Kl. 12.30-13.30 Fra note til framføring ved Bjørn Sigurd Glorvigen. Kursdeltakerne har fått tilsendt nedtegna noter. Vi går gjennom og hører hvordan de tolker notene på sitt instrument.

Kl. 13.30-14.30 Oppsummering og avslutning!


Påmelding innen 20. januar 2022.


Facebook: Klangen Før Fela 2022, https://www.facebook.com/groups/967740007485469/about


www.kvedarforum.no   www.lurogbukkehorn.org    www.langeleikforum.no

www.munnharpe.no        www.riksscenen.no


Medlemmer: kr. 550,- / ikke-medlem kr. 750,- / studenter kr. 450,- / barn under 12 år gratis, Lunsj og middag er ikke inkludert i prisen. (Med forbehold om programendringer)


Arrangører: Norsk Lur og Bukkehornlag, Norsk Kvedarforum, Norsk Langeleikforum, Norsk Munnharpeforum, Juoigiid Searvi i samarbeid med Riksscenen

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon