Kolesterolsenkende medisin: Til hjelp eller skade? Vitenskapsjournalist Niels Chr. Geelmuyden og Dr. emeritus Bjørnar Brændeland

"Høyt kolesterol gir hjertesykdom". Myte eller sannhet? Stadig flere fagfolk er kritiske til påstanden.
Nå krever en rekke hjertespesialister gransking av kolesterolsenkende medikamenter på britisk regjeringsnivå: 
– Publikum fortjener en objektiv redegjørelse i stedet for rutinemessig foreskriving. Først da kan de ta egne, informerte beslutninger, skriver spesialistene. 
Vitenskapsjournalist Niels Chr. Geelmuyden:  
I hans kritikerroste faktabok Pillebefinnende har kolesterolsenkende midler en sentral plass.
– Fordi statiner er blant verdens mest innbringende legemidler.
– Og fordi den industrifinansierte forskningen på statiner ofte har vist seg å være manipulert.

Dr. emeritus Bjørnar Brændeland er en av mange som fikk alvorlige bivirkninger av kolesterolsenkende:
– Organsvikt, hukommelsessvikt, hjernetåke, muskelsmerter...
– Jeg trodde på konklusjonene jeg ble forelagt, og rådet mine pasienter å ta kolesterolsenkende medisin.
– Så, som pensjonist, tok jeg meg tid til å studere forskningen.
– Jeg har sluttet å ta kolesterolsenkende, og har sjelden følt meg friskere.

 

Registreringsskjema